Urimelige sagsbehandlingstider for skovsager skal løses nu

Forsinket sagsbehandling af skovsager i Landbrugsstyrelsen kan få store konsekvenser for skovrejsningen i Danmark. Dansk Skovforening har derfor sendt et opråb til Landbrugsstyrelsen, hvor vi samtidig kommer med forslag til at afhjælpe puklen.

Kun 10% af ansøgningerne til skov med biodiversitetsformål og 24% af ansøgningerne til skovrejsning, der begge havde ansøgningsfrist i efteråret, er blevet afgjort, og der er derfor brug for, at der tages affære nu. Dansk Skovforening har derfor i dag sendt et brev til Landbrugsstyrelsen, hvor vi kraftigt opfordrer dem til at få løst problemerne.

Vi har gennem det seneste år haft en løbende konstruktiv dialog med Landbrugsstyrelsen i forhold til de store forsinkelser på særligt udbetalinger af tilskud til skovrejsning. Landbrugsstyrelsen har forsøgt forskellige tiltag, men effekten har desværre været utilstrækkelig til at komme igennem bunkerne. Altinget har taget sagen op, og har fået adgang til de nyeste tal, som angiver, at der pr. 24.1.2020 mangler at blive udbetalt 9% af indberetningerne fra 2018 og 43% af indberetningerne fra 2019.

Landbrugsstyrelsen udtaler til Altinget, at de helt overordnet godt forstår at erhvervet er trætte af, at sagsbehandlingen trækker ud. Louise Piester udtaler, at de arbejder på højtryk for at få tilsagnene ud så hurtigt som muligt, og de regner med at alle tilsagn er meddelt ejerne inden for første kvartal.