Usikkerhed om danske skove i EU’s landdistriktsprogram

EU’s Landdistriktsprogram 2007-2013 skal snart sættes i værk. Dansk Skovforening har lagt mange kræfter i at åbne mulighederne for skovbruget i dette program – og det er lykkedes for så vidt angår de fælles EU regler.

I Danmark har Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri nu sendt et forslag i høring om hvordan Landdistriksprogrammet skal gennemføres her i landet.

Skovforeningen har i vort høringssvar peget på flere problemer i det danske udkast:

  • Skovbrugets rolle og muligheder fremgår ikke klart af lovteksten. Teksten kan læses som at de væsentligste foreslåede ordninger kun er forbeholdt landbruget.
  • Der tages tilsyneladende ikke alle de EU-midler hjem til Danmark som der er mulighed for. Danmark kunne efter Skovforeningens vurdering øge sin medfinansiering hjemtage adskillige millioner kr fra EU.

Det er en vigtig sag for Danmarks skove, og Skovforeningen vil følge den til dørs for at sikre at mulighederne ikke bliver tabt på gulvet.