Utilfredsstillende: Landbrugsstyrelsen stadig langt fra målet i skovrejsningssager

Selvom Landbrugsstyrelsen ad flere omgange har lovet bod og bedring, er der stadig ikke tegn på, at det går fremad som planlagt med behandling af skovrejsningssager, og det er stærkt utilfredsstillende, mener Dansk Skovforening. Styrelsen forventer dog fortsat at nå i mål inden udgangen af marts.

Den 9. februar havde Landbrugsstyrelsen inviteret skovrejsningsekspertgruppen – herunder Dansk Skovforening – til møde. Baggrunden for mødet var de efterhånden velkendte udfordringer, som styrelsen har haft med at indfri mål om at behandle ansøgninger om skovrejsning.

Problemerne har gjort, at sagsbehandlingen over en lang periode har været meget forsinket. I dag er status, at størstedelen af ansøgningerne forsat venter på afgørelse.

For ansøgningsrunden 2021 er det samlede antal tilsagnssager 378. Indtil nu er kun 66 af disse sager afgjort, hvilket svarer til 17 procent. Landbrugsstyrelsens oprindelige mål var, at 75 procent af ansøgningerne skulle have været afgjort inden udgangen af 2021, men som tallene viser, er det langt fra indfriet.

Det er utilfredsstillende og til stor frustration for både ansøgere og skovrejsningskonsulenter, har Dansk Skovforening meddelt Landbrugsstyrelsen sammen med de øvrige deltagere på mødet. Landbrugsstyrelsen forventer dog fortsat, at alle ansøgninger om tilsagn er afgjort inden udgang af marts, som er deres seneste udmelding om tidshorisont. Dansk Skovforening følger udviklingen nøje.

Ændringer giver udfordringer

På mødet drøftede skovrejsningsekspertgruppen ansøgningsprocessen, der blev gennemgået sammen med de udfordringer og uklarheder, som konsulenter oplever, når de hvert år møder nye krav og ændringer i forhold til proceduren det forgangne år. Derudover modtages høringsbreve op til flere gange for den samme ansøgning.

Styrelsen var lydhør over for udfordringerne og problemstillingerne og konstruktive i deres tilgang, da det er i alles interesse, at ansøgningsproceduren kommer til at forløbe så smidigt som muligt.

Som opfølgning på mødet med Landbrugsstyrelsen mødes skovrejsningsekspertgruppen til et internt møde for at udarbejde anbefalinger, som kan være med til at optimere ansøgningsproceduren og den efterfølgende godkendelse af skovrejsningsprojekter.

Velkendt problem

Det er ikke første gang, at Dansk Skovforening er i kontakt med Landbrugsstyrelsen omkring udfordringer med og forsinkelse af styrelsens sagsbehandling.

I foråret 2021 havde Landbrugsstyrelsen ellers – efter megen pres – meldt ud, at de ville få bund i bunken af sager til behandling ved udgangen af september 2021. Baggrunden var, at der siden skovordningerne overgik til Landbrugsstyrelsen har været massive forsinkelser i sagsbehandlingen, der for flere sagers vedkommende skal tælles i år.

I oktober 2021 var det imidlertid kun 74 procent af de 79 udbetalingsanmodninger for skovrejsning, som var modtaget før 2021, der vart behandlet. For de 284 udbetalingsanmodninger for skovrejsning modtaget i 2021 var andelen helt nede på 9 procent. Målet var, at ansøgninger indkommet før 1. juli 2021 skulle have været afklaret på daværende tidspunkt.

” Vi må desværre erkende, at det ikke har været muligt, og derfor har vi sat ekstra kræfter ind, så sagerne kan udbetales snarest muligt.

Vi kan ikke oplyse, hvornår de enkelte anmodninger konkret kan forventes udbetalt, men målet er fortsat at der ikke skal gå mere en 6 mdr. fra vi får ansøgningen til at der udbetales,” oplyste styrelsen dengang.