Vækst i yderområderne og kompenserende klimatiltag

Træ Til Energi samarbejdet mellem Hededanmark , Skovdyrkerne og Skovforeningen har skrevet til Klima-, Energi og Bygningsministeren og til Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg

Energiforligets analyser viste nemlig ikke bare, at der er træ at hente i de danske skove, de viste også, at det med den nuværende afgiftsstruktur er en fordel for de store decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker, at skifte til biomasse-kraftvarme.

Træ Til Energi har derfor skrevet til Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen samt til Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg for at henlede deres opmærksomhed på, at omstilling af decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker vil have mange positive effekter både for klimaet, yderområderne og for dansk skovbrug.

Læs brevene her: