Vækstpakke med opmuntringer og en enkelt ligtorn

Regeringens vækstpakke fra november berører skovbruget på vigtige områder: Arveafgiften nedsættes for familieejede virksomheder, og der skal forenkles regler på Miljø- og Fødevareministeriets område.

Arveafgiften nedsættes for familieejede virksomheder

Frem til 2020 nedsættes generationsskifteafgiften fra 15 til 5% for familieejede virksomheder.
Det er vigtigt. Lettelsen vil på sigt give skovenes økonomi et hårdt tiltrængt løft. Det vil skabe vækst og beskæftigelse på landet og styrke skovejernes muligheder for at prioritere naturhensyn højere når generationsskifteafgifternes økonomiske dræn bliver mindsket.
Skovforeningen har i årtier kæmpet for at få nedsat de skadelige generationsskifteafgifter for skovene, og vi glæder os over at regeringen sammen med aftaleparterne bag finanslovsaftalen har udvist lydhørhed i denne mærkesag for Skovforeningen.

Vi beklager at regeringen ikke kunne finde flertal i Folketinget for at genindføre formueskattekursen i denne omgang. Det betyder at mange familievirksomheder i selskabsform fortsat må leve med et uforudsigeligt regelsæt, hvor værdierne ansættes på baggrund af skøn. Ophævelsen af formueskattekursreglerne indebærer usikkerheder for gennemførelse af generationsskifter i familieejede virksomheder. Vi vil arbejde for at få forudsigeligheden genindført.

 

Regelforenkling på Miljø- og Fødevareministeriets område

Som en del af vækstpakken vil Miljø- og Fødevareministeren forenkle lovene og reglerne inden for hendes ressortområde. Antallet af love og bekendtgøreler skal reduceres med 1/3.
Den tidligere miljøminister ville også forenkle. Den gang kritiserede Skovforeningen at det kun skulle ske på Miljøministeriets område når væsentlige dele af skovbrugets virksomhed dikteres af regler i Fødevareministeriet. Dette problem er nu løst med fusionen af Miljø- og Fødevareministerierne og dermed en forenkling der skal gælde hele området.
Det bliver en 2-trins plan. Første trin vedrører kun en sammenskrivning af eksisterende regler. Herefter vil arbejdet rette sig mod den fremtidige lovgivning.
Vi ser frem til at deltage i dette regelforenklingsarbejde. Vi ønsker færre regler, og de skal være lette at forstå og administrere.