Vær med i Genplant Planeten

I første uge af november 2015 afholder Skoven i Skolen klimaprojektet "Genplant Planeten" i samarbejde med skovbruget og træbranchen. Genplant Planeten inviterer skolebørn over hele landet ud at plante træer for et bedre klima.

I første uge af november 2015 afholder Skoven i Skolen klimaprojektet “Genplant Planeten” i samarbejde med skovbruget og træbranchen.

Genplant Planeten inviterer skolebørn over hele landet ud at plante træer for et bedre klima.
Formålet er at vise børn, at de selv kan gøre noget aktivt for at komme klimaforandringerne i møde – og samtidig sætte fokus på, at træplantning, bæredygtigt skovbrug og brug af træ er en del af løsningen på klimaproblemet.

Hvor planter vi i 2015

Vi planter over hele landet – og både i eksisterende skov, på skovrejsningsområder – og på skolens område.

Vil du være med?

Vi er lige nu ved at samle skovfolk, naturvejledere og andre, som har lyst til at invitere skoler ud at plante i første uge af november. Hvis du vil være med, kan du lægge en invitation til træplantning for de lokale skoler ud på vores kort via formularen her eller skrive til info@skoven-i-skolen.dk.

Vi håber at få mange invitationer på her i foråret – og sender kortet med skovinvitationer ud til skolerne i april – og de kan løbende kigge på kortet og melde sig til efter først-til-mølle princippet frem til 1. september.

Gratis træer

Hver klasse kan få en plantesæk med 50 skovtræer med ud at plante. Vi har i alt 50.000 træer og Danske Planteskoler står for pakning og transport af træer ud til plantestedet.

Hvis skoven gerne vil have træer, skal du bestille træerne via en formular på kortet, som vi sender dig link til. Hvis skoven hellere selv vil bestemme, hvilke træer som bliver plantet i skoven, er man velkommen til selv stille træerne til rådighed.

Plantesække

Her er de tre typer af plantesække, som Genplant Planeten kan give. Skoler og skove kan vælge pakker der passer til jordbundsforholdene. Alle træer er hjemmehørende og af god kvalitet.

 • Våd jord: 50 træer i alt: 14 Stilkeg, 14 Dunbirk, 11 Rødel, 11 Spidsløn

 • Let næringsfattig jord: 50 træer i alt: 14 Vintereg, 14 Vortebirk, 11 Fuglekirsebær, 11 Skovfyr

 • Stærk næringsrig jord: 50 træer i alt: 14 Stilkeg, 14 Bøg, 11 Lærk, 11 Avnbøg

Vigtigt: Tilmelding af skoler

For at undgå dobbelttilmelding, er det skoven som står for at tilmelde de skoler, som du planter med. Du skal tilmelde én skole af gangen, ved at udfylde en formular til bestilling af træer. (Hvis du ikke vil have træer, skriver du bare 0 træer i formularen). Vi hjælper – og hvis der er tvivl, så er info@skoven-i-skolen.dk og 2671 6382 altid åbne.

Pædagogik og transport

Det er centralt, at eleverne forstår, hvorfor de planter træer og hvordan skov, træ og klima hænger sammen. Skoven i Skolen sørger for, at skolerne får undervisningsmaterialer, som giver dem mulighed for at arbejde med træplantning, skov, træ og klima både ude og inde. Det er så lærernes opgave at sørge for, at klasserne er velforberedte, når de tropper op i skoven. Skolerne står også selv for transport ud i skoven.

Hver klasse kan – ud over 50 træer – få en plakat og hæftet “Træets kredsløb og klimaet”. Naturstyrelsen har stadig en del tilbage af børnehæftet Klimamaskinen, som vi brugte sidste gang – og dem kan skolerne og naturvejlederne selv bestille.

Historik

Skoven i Skolen gennemførte Genplant Planeten første gang i 2009 og 2010, hvor det blev en stor succes. Dengang plantede 55.000 børn 170.000 træer over hele landet – og blev samtidig klogere på klimaforandringer og hvad vi kan gøre ved dem. Det vakte stor interesse fra pressen, som satte fokus på skov og træ i en klimasammenhæng.

Perspektiv 2015, 2016 og 2017

Det er vigtigt at blive ved at holde fokus på klimaet. Derfor vil vi gennemføre Genplant Planeten som en årligt tilbagevendende begivenhed i 2015, 2016 og 2017 – og hvem ved, måske længere.

Samarbejde

Genplant Planeten er et samarbejdsprojekt, som inviterer alle skovens og skolens organisationer til at være medafsender på projektet.

Skoven i Skolen og Dansk Skovforening står for koordination, undervisningsmaterialer og pressearbejde. Danske Planteskoler står for træplanter, pakning og transport.

Ud over det er en lang række organisationer medafsender på projektet:

 • 15. Juni Fonden
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • DAPO
 • Danske Planteskoler
 • Danske Træindustrier
 • Dansk Skovforening
 • Dansk Træforening
 • DONG
 • Friluftsrådet
 • Grønt Flag – Grøn Skole
 • HedeDanmark
 • Kommunale Park og Naturforvaltere
 • Naturvejlederforeningen
 • Naturstyrelsen
 • Nordea-fonden
 • NTS-Centeret
 • Plant Et Træ
 • Skovdyrkerforeningerne
 • Træ.dk
 • Træ til Energi
 • UdeskoleNet
 • Undervisningsministeriet

Støtte

Genplant Planeten er støttet økonomisk af:
 • Nordea-fonden
 • DONG
 • Friluftsrådet
 • 15. Juni Fonden
 • Danske Planteskoler
 • DAPO (Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne)