Vallø Prisen 2010

Vallø Prisen 2010 blev tildelt Hans Maltha Hedegaard, Dansk Skovforening. Det var første gang at Vallø Prisen blev udelt.

Afdelingsleder Hans Maltha Hedegaard, Dansk Skovforening, er tildelt Vallø Prisen 2010. Det er første gang denne nyindstiftede pris uddeles.

Prisen er indstiftet af Vallø Stift som skriver i sin motivation:

“Valget af prismodtager er naturligt faldet på Hans Hedegaard, der med usædvanlig stor flid og dygtighed i kombination med en særlig politisk forståelse har ydet en helt uvurderlig indsats for det private skovbrug i Danmark.

Rigtig mange skovejere har tillige nydt godt af Hans Hedegaards beredvillige og fagligt kompetente rådgivning. Tillid, troværdighed og seriøsitet er begreber, man ikke kan komme uden om, når man tænker på og taler om prismodtageren.

Vallø Stift har med pristildelingen gerne ville påskønne denne ypperlige indsats for privatskovbruget i Danmark.”

Om Vallø Stift

Vallø Stift byder på mere end 250 års stabilitet og tradition.

Vallø Stift er en selvejende institution (erhvervsdrivende fond), som blev oprettet i 1737 af Chr.VI’s gemalinde, Dronning Sophie Magdalene.

Før oprettelsen var Stiftets besiddelser i privat eje. Historie og ejerforhold kendes tilbage til 1300-tallet.

Stiftet er med et jordtilliggende på ca. 4.200 ha. et af landets største godser, beliggende umiddelbart syd for Køge og stræk-kende sig fra Køge Bugt og ca. 10 km ind i landet.

Læs mere på Vallø Stift hjemmeside.