Vandplaner sendes i fornyet høring inden sommerferien

Regeringen besluttede i sidste uge at sende alle de statslige vandplaner i en ny offentlig høring.

Regeringen besluttede i sidste uge at alle de statslige vandplaner skal sendes i en ny offentlig høring. Det sker på baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om, at den supplerende høring i december 2011 var ”væsentlig for kort”.

“Vi har lyttet til den kritik, der har været igennem årene. Og ved at sætte planerne i seks måneders høring vil vi prøve at skabe en ny stemning om dem og opnå tillid til dem. Planerne er grundlæggende gode, fordi de vil skaffe os rent vand. Derfor er det vigtigt, at vi nu taler om vand og miljø – og ikke kun om jura og direktiver”

..meddelte Pia Olsen Dyrh, som er barselsvikar for Ida Auken på miljøministerposten i en pressemeddelse 8. maj.

Helt grundlæggende er det de samme planer som har været i høring tidligere. Dog er de blevet yderligere kvalitetssikret og rettet for fejl. Blandt andet er cirka 22.000 kilometer vandløb blevet gennemgået, og der er sket en omklassificering af cirka 1.700 kilometer vandløb.

Inden vandplanerne sendes ud i den brede offentlighed skal de først igennem en teknisk forhøring i kommuner, regionerne og hos myndigheder. Den offentlige høring går i gang inden sommerferien og vil vare i 6 måneder.