Vandplanerne ændres nogle steder fra “vedligeholdelse” til “rest

De ændrede vandplaner er i høring til 10. december. I en del af planerne går man fra "ændret vandløbsvedligeholdelse" til "vandløbsrestaurering", og det giver ejeren mulighed for erstatning. Vi opfordrer alle berørte ejere til at deltage i høringen.

De ændrede vandplaner er i høring til den 10. december 2011.

Når “vandløbsvedligeholdelse” ændres til “vandløbsrestaurering”, opstår en erstatningsmulighed

En ændring som har betydning for skovene er at man på nogle vandløbsstrækninger går fra “ændret vandløbsvedligeholdelse” til “vandløbsrestaurering”.

Det gør en væsentlig forskel for skovejeren: Ved “vandløbsrestaurering” kan man opnå en engangserstatning, mens der ikke er nogen form for godtgørelse for eventuelle skader på bevoksninger ved “ændret vandløbsvedligeholdelse”.

Ved begge typer af vandløbsindgreb, vil der blive lavet en konsekvensvurdering inden foranstaltningen iværksættes.

Brug din mulighed for indflydelse

Selvom høringsfristen er kort, opfordrer Skovforeningen alle ejere til at se på de ændringer der er foretaget og indsende et høringssvar hvis man som lodsejer ikke er enig i ændringerne.