Vandrådene er godt i gang med arbejdet

Rasmus Wieland, der er repræsentant for Dansk Skovforening fortæller lidt om processen i Århus Bugt Vandråd indtil videre. Du kan stadig nå at komme med lokal viden til din vandrådsrepræsentant.

Vandrådene har som tidlige beskrevet til opgave at foreslå vandløbsindsatser. Arbejdet er nu godt i gang, og vi har fået en tilbagemelding fra vores repræsentant Rasmus Wieland om, hvordan det er forløbet i vandrådet i Århus Bugt indtil videre. Overordnet virker det som en demokratisk proces (hvis der bliver lyttet til indstillingen), og der er et godt arbejdsklima i Århus Bugt vandråd. Han fortæller, at der er mange gengangere fra de foregående 2 omgang vandrådsarbejde. Det tyder på, at folk har fundet det meningsfuldt at deltage trods skuffelsen fra 2017, hvor anbefalingerne i høj grad blev overhørt.

Vandrådet består af repræsentanter med forskellige interessenter, som måske har modsatrettede ønsker til vandløbene. Århus Bugt vandråd er velfungerende, og med konstruktiv dialog har de indtil videre konstateret, at der faktisk godt kan findes løsninger som tilgodeser alle parters ønsker – eller i al fald balancerer, dem således at de hver især samlet set kan stå bag en vejledning. Vandrådet forventer, at de kan indsende et enstemmigt forslag uden mindretalskommentarer.

Spændende at være del af processen

Rasmus Wieland fortæller, at det er spændende at være med. Han kender selv en del til vandløb og vedligehold qua sit arbejde, og har derfor godt styr på de mulige vandløbsindsatser. Det er mere nyt med processen omkring det politiske arbejde, indsendelse af materiale, indikatorer og index i vandløbene samt samarbejdet interessenterne imellem.

På de første 2 møder har de ikke arbejdet med konkrete tiltag, men defineret ramme og proces samt indstillet til hvordan der skal prioriteres i oplandet.

Næste gang vandrådet mødes kommer de fagansvarlige for kommunerne og præsenterer deres forslag ud fra vandrådets indstilling. Dette skal føre til en saglig diskussion og kvalifikation af forslagene.

Velfungerende IT-værktøj

Miljøstyrelsen stiller et IT-værktøj til rådighed, og der er ros til indholdet. Der er blandt andet et prisblad med priser for alle tiltag, så også lægmand kan være med til at disponere. Endvidere findes der en masse tilgængelige kortdata, som medlemmerne af vandrådene kan anvende. Er du interesseret i at se nogle af data, er det også muligt for ikke medlemmer at logge ind – dog med færre muligheder.

Du kan stadig nå at komme med lokal viden

Vores repræsentanter i vandrådene gør et flot arbejde, men i sidste ende handler det om lokalkendskab, så hjælp dem gerne med nyttig lokal viden. Kender du til lokale forhold, hvor det kan være særligt relevant med en vandløbsindsat eller en ikke-indsats, så meld det endelig ind til din repræsentant fra Dansk Skovforening. Der skal blandt andet fjernes en forudbestemt antal vandløbsspærringer, som kan få større eller mindre effekt over større strækninger.