Vandrådenes indstillinger forbigået

Miljø- og Fødevareministeren har i sit forslag til afgrænsning af hvilke små vandløb som skal tages med i vandplanerne kun i begrænset omfang lyttet til vandrådenes indstillinger.

I 2017 blev der nedsat vandråd som skulle hjælpe med en kvalitetssikring af afgrænsningen af små vandløb i vandområdeplanerne 2015-2021. Mange af Dansk Skovforenings medlemmer har bidraget til arbejdet, som blev afsluttet tilbage i slutningen af 2017.

Her godt et år efter har et forslag til hvilke vandløb, som skal inkluderes i vandområdeplanerne, været i høring. Beklageligvis er vandrådenes indstillinger kun i begrænset omfang blevet fulgt og ministeren har valgt at fastholde 7.000 km vandløb inde i planerne, selvom det for nogle af vandløbene er stærkt tvivlsomt, om de nogensinde kan opnå god økologisk tilstand.

Behov for en ny og bedre proces

Vandrådsarbejdet blev sat i værk med korte tidsfrister, utilfredsstillende grundlag og nogle steder en meget dårlig styring af processen. Det gjorde opgaven vanskeligt. Alligevel lykkedes det for mange vandråd efter mange timers arbejde at nå frem til en række fælles indstillinger.

Det er derfor dybt frustrerende at konstatere, at der kun i meget begrænset omfang er lyttet til de mange indstillinger. Der er derfor behov for en ny og bedre planlagt proces frem mod næste generation af vandplaner. Her er det for lodsejerne vigtigt at betydningen af udpegningerne og særligt de økonomiske konsekvenser er bedre belyst.

Download

Læs vores høringssvar til Miljø - og Fødevareministeriet: