Vandrådsarbejdet fortsætter uændret

Skovforeningen delte vores erfaringer med vandrådsarbejdet på et møde med Miljø- og Fødevareministeren.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde-Larsen havde med kort varsel indkaldt de centrale organisationer til et møde om det igangværende vandrådsarbejde, da han var blevet opmærksom på at arbejdet ikke fungerede tilfredsstillende i en del af vandrådene.

Skovforeningen deltog i mødet og gjorde særligt ministeren opmærksom på den frustration, der er hos vores repræsentanter over ikke at kende konsekvenserne af at få udpeget vandløbene, samt at opgaven har en meget teknisk karakter og med en meget stram tidsplan. Det har gjort det svært at skabe en fornuftig og balanceret dialog.

Ministeren anerkendte lodsejernes bekymringer, men fastholdt at opgaven i vandrådene skulle fortsætte inden for de allerede givne rammer, men at han håber at arbejdet nu kan fortsætte i en konstruktiv dialog.

Skovforeningen fremsendte kort efter mødet vores oplevelser fra vandrådene, som vi opfordrer ministeren til at tage med i det videre og fremtidige arbejde.

Læs Skovforeningens brev til ministeren med vores oplevelser fra vandrådene (PDF-fil).