Vejledning til adgangsreglerne er klar

Skov- og Naturstyrelsen har offentliggjort den længe ventede vejledning om adgangsreglerne i naturen. Vejledningen giver de nødvendige juridiske fortolkninger af adgangsreglerne ud fra naturbeskyttelseslovens tekst, forarbejder og forudsætninger.

Skov- og Naturstyrelsen har offentliggjort en vejledning om adgangsreglerne i naturen.

Adgangsreglerne står i naturbeskyttelsesloven fra 2004, så vejledningen har været 6 år undervejs. Vejledningen skal kommunerne bruge i deres administration af adgangsreglerne. Og for alle andre, ikke mindst lodsejere og naturgæster, bliver det nu nemmere og hurtigere at få overblik over reglerne.

Vejledningen kan opdateres løbende, og man kan abonnere på opdateringer via e-mail.

Skovforeningen er glad for den nye vejledning

Skovforeningen har gennem den lange proces fået påvirket teksten så den fremstår som en stringent vejledning med de nødvendige juridiske fortolkninger af adgangsreglerne ud fra naturbeskyttelseslovens tekst, forarbejder og forudsætninger.

Vejledningen indeholder også nyere principielle afgørelser fra Naturklagenævnet og domstole.

Vejledningen er renset for foreningspolitiske anbefalinger.

Dialogen fortsætter i et adgangsforum

Under udarbejdelsen af den nye adgangsvejledning ønskede mange af de deltagende parter at fortsætte et forum på uformel basis for at drøfte konkrete adgangsspørgsmål, fx om hvordan kommunerne skal administrere reglerne.

Hvis forummet ikke kan opnå enighed om anbefalinger, er det Skov- og Naturstyrelsen der skal rådgive og vejlede kommunerne.

Skovforeningen har tilsluttet sig forummet under den forudsætning at rammerne for diskussioner er den eksisterende lov. Det er ikke forummets opgave at behandle konkrete sager eller at komme med forslag til at ændre eksisterende praksis.