Venstre spørger skatteministeren om brændeafgiften og EU

Skatteministeren svarer at ministeriet er i gang med at undersøge grundlaget for forsyningssikkerhedsafgiften og vil i den forbindelse også kontakte Europa-Kommissionen for at drøfte den nærmere afgrænsning af afgiften.

Spørgsmål

Eva Kjer Hansen, Venstre, har 21. januar spurgt skatteminister Holger K. Nielsen:

Vil ministeren redegøre for, hvilken del af hans korrespondance med Europa-Kommissionen, der har fået ministeren til at tro, at også fyringsbrænde skulle omfattes af forsyningssikkerhedsafgiften?

Spørgsmålet er en opfølgning på samrådet 17. januar hvor skatteministeren forklarede at regeringen gerne vil fritage sankebrænde for afgift hvis EU giver lov.

Svar

Skatteministeren svarede 29. januar på Eva Kjer Hansens spørgsmål:

Det fremgår af Energiaftale 2012, at der skal pålægges en forsyningssikkerhedsafgift på al rumvarme, dvs. rumvarme fra såvel fossile brændsler som biomasse.

Afgiftsgrundlaget for biomasse er nyt og skal godkendes af Europa-Kommissionenfør den endelige ikrafttrædelse.

Afgiften skal derfor udformes under hensyn til EU´s diskriminations- og statsstøtteregler.

Erfaringen fra arbejdet med andre nye afgifter, herunder fedtafgiften, er, at et væsentligt kriterium for en godkendelse er, at afgiften udformes så bredt og ensartet som muligt.

Skatteministeriet er i øjeblikket i gang med at undersøge afgiftsgrundlaget for forsyningssikkerhedsafgiften og vil i den forbindelse også kontakte Europa-Kommissionen for at drøfte den nærmere afgrænsning af afgiften.