Venstres forslag løser ikke brændeafgiftens problemer

Venstre foreslår at en erklæring fra købere af raftehegn, haveflis og strøelse skal være nok til at undgå at betale brændeafgift. Forslaget løser desværre ikke brændeafgiftens mange andre problemer. Kampen er ikke slut.

Venstre foreslår i Berlingske 18. marts en løsning på et enkelt af brændeafgiftens mange problemer:

I stedet for at forbrugeren skal bevise at hun ikke har brændt sit raftehegn, sin flis eller sin strøelse, skal hun blot skrive under på at hun ikke har tænkt sig at brænde sådanne træprodukter når hun køber dem. Så kan hun slippe for at betale brændeafgift.

Forslaget løser desværre kun en lille detalje i det kaos af problemer som den foreslåede brændeafgift vil medføre. Forslaget løser ikke brændeafgiftens mange andre problemer:

  • Social slagside: Det bliver dyrere at bo på landet
  • Mere grænsehandel
  • Mere sort brænde
  • Mere afbrænding af urent træ
  • Mere CO2-udledning
  • Katastrofe for skovenes bæredygtighed
  • Et mareridt af bureakrati for myndigheder, brændesælgere og forbrugere
  • Fortsat molbohistorier om fx brændeafgift på spejderbål (med mindre spejderne får lov til at skrive under på at de kun bruger deres brænde udendørs?).

Kampen mod brændeafgiften er ikke slut

Partierne bag energiforliget er enige om at skrotte Skatteministeriets lovforslag fra august 2013 fordi det ikke duer i praksis. Så langt så godt.

Men partierne ved ikke hvordan de så skal finansiere energiforliget fra 2012, og forhandlingerne om det er ikke gået i gang endnu.

Støt kampen på www.facebook.com/stopbraendeafgiften hvor vi fortsætter med at påpege konsekvenserne af en brændeafgift og med at rapportere fra debatten og de politiske forhandlinger (de kommer vel i gang på et tidspunkt).

Facebooksiden kan læses af alle, også selv om man ikke har en profil på facebook. For at deltage i debatten og støtte sagen ved at trykke “synes godt om”, skal man dog have en profil. Over 52.000 danskere har foreløbig støttet kampen.

Del indhold fra siden med dine facebookvenner. Foreslå dem alle at ”synes godt om” siden.

Hvis du selv har en hjemmeside, så link til www.facebook.dk/stopbraendeafgiften