Verdensmål giver konkrete tiltag i skoven

Der kom flere konkrete ideer på bordet og nye vinkler at formidle budskaber, da en flok fremsynede skovejere var til workshop om FNs verdensmål i mandags.

Johan Scheel udtaler:

Dejligt konkret at lære om verdensmål – både ud fra belyste cases og de deltagende medlemmer. Jeg går oplyst herfra.

Der sker ting, når synsvinklen ændres

Dagen bød på en introduktion til verdensmål og konkrete eksempler på hvordan virksomheder har arbejdet med verdensmål – både i forhold til at udvikle og sælge produkter og som branding. En af pointerne var at begrænse sig til nogle få verdensmål og gøre dem tydelige og arbejde i dybden med dem. Fx hvordan Danfoss ændrede strategi fra at sælge pumper ud fra tekniske argumenter til at sælge pumper ved at tale om behovet for rent drikkevand til alle (verdensmål 6). Kommunikationsmæssigt og dermed også salgsmæssigt er det langt stærkere at tale om rent drikkevand end at tale om pumpespecifikationer.

Medlemmerne udviklede ideer for deres egen ejendom

Medlemmerne havde også tid til at arbejde med deres egen ejendom og udvælge relevant(e) verdensmål og lave en konkret handlingsplan for udviklingen. Det var interessant at observere, at ejerne valgte vidt forskellige verdensmål som deres primære mål. Fx vil Søren Paludan brande sig skov ud fra verdensmål 3 om Sundhed og Trivsel og verdensmål 4 om Kvalitetsuddannelse, som passer godt til at understøtte hans betalingsaftale med kommunen om brug af hans skov, og til understøtte hans fokus på institutioners som brugere. Søren udtaler om dagen:

Fedt at kunne bruge verdensmål til at brande sin skov og virksomhed og at få en skabelon til at implementere det.

Aktuel forskning i træprodukter viser nye perspektiver

Workshoppen blev styret at erfarne folk fra Teknologisk Institut, der selv har arbejdet med verdensmål gennem en længere årrække. Teknologisk Institut arbejder også med tværgående projekter og forskning, og der blev tid til et besøg på i deres trætekniske afdeling. Her fik vi en snak om de nyeste trends inden for hvad træ kan bruges til i fremtiden, modificeret træ, Build in Wood projekt og andre forarbejdninger og test af træ.

Du kan stadig nå at komme i gang med verdensmål på din ejendom

Der er en workshop mere i Jylland, hvor du som medlem kan deltage og få inspiration til hvilke muligheder du har for at udvikle din ejendom gennem verdensmålene. Workshoppen foregår på Teknologisk Institut i Vejle. Du vil ud over at arbejdet med dine egne konkret mål blive præsenteret for helt konkrete cases, der belyser hvordan man kan bruge verdensmålene til at udvikle sin forretning. Vi skal blandt andet høre om et udviklingsprojekt for en skov og tilhørende savværk, samt en innovativ case om jagt. 

Arrangementet er et eksklusivt tilbud kun for medlemmer af Dansk Skovforening, og det koster kun 495 kr. at deltage.

Du tilmelder dig ved at skrive en mail til Ditte Galsgård: dg@skovforeningen.dk. Du skal i mailen notere  navn, medlemsnummer og telefonnummer. Meld gerne ind før, så vi har en ide om tilslutningen.