Vi vil overgrebene mod rovfugle til livs

Skovforeningen vil hjælpe ministeren med at få sat en stopper for ulovlighederne mod rovfugle. Sørg for at dine jagtlejere også efterlever beskyttelsesreglerne.

Gennem de seneste måneder er der blevet begået flere tilfælde af ulovligheder mod danske rovfugle. Det er i alle tilfældene uacceptable brud på jagtlovgivningen, hvor vi håber at politiefterforskningen vil føre til at lovovertræderne bliver fundet og straffet.

Netop i dette efterår er miljø- og fødevareministeren ved at forberede nye regler for opdræt og udsætning af fuglevildt, og vi samarbejder tæt med også Dansk Ornitologisk Forening om et fælles grundlag for fortsat at udvikle jagten og grundlaget for de professionelle jagtvæsen og de mange lodsejere og jægere, som ansvarligt arbejder med forvaltningen i praksis.

I forlængelse af sagerne om rovfuglekriminalitet indkaldte ministeren os til møde i forrige uge, hvor vi sammen med landbruget, jægerne og ornitologerne blev enige om at bistå ministeriet med at lave en plan for, hvordan vi sammen kan bidrage til at få ulovlighederne stoppet.

En hel  branches omdømme sættes på spil, når enkelte brodne kar overtræder loven. Opgaven med at få gjort op med ulovlighederne er en fælles opgave for alle, og alene gennem forøget opmærksomhed fra lodsejerne selv  kan vi sikre en praksis, der kan få gjort op med fordomme om, at jagtudøvelse er forbundet med efterstræbelse af rovfugle.

I den forbindelse opfordrer jeg alle medlemmer  til at stille krav og sikre efterlevelse af reglerne hos jagtlejerne og ansatte. Få tydeliggjort jagtlejekontrakterne så ingen lejere er i tvivl om de gældende regler. Hold løbende medarbejderne ajour med reglerne. Og sørg for at de også håndhæves i praksis.

Jeg vil også opfordre alle jagtvæsener til at tilslutte sig mærkningsordningen for udsat fjervildt under Bæredygtig Jagt. Mærkningsordningen garanterer forbrugeren og samfundet:

  •  At vildtet som minimum er frembragt under de lovmæssige krav for udsætning af fjervildt
  •  At jagtvæsenet kontinuerligt tilstræber at sikre den bedst mulige dyrevelfærd
  •  Respekt og ordentlig hygiejne ved håndtering af det nedlagte vildt

Læs mere om mærkningsordningen på Bæredygtig jagt’s hjemmeside.

I den kommende periode vil vi arbejde videre med sagen politisk. Vi vil finde løsninger, der kan genvinde tilliden til at jagt og udsætning af fuglevildt er en bæredygtig aktivitet, som gavner både naturen og jagten.