Vigtigt samarbejde kan sikre retten til fortsat at opdrætte og udsætte fuglevildt

En opfordring til at støtte Bæredygtig jagt som har gennemført et stort og engageret arbejde for at sikre fremtiden for jagt på udsat fuglevildt.

Siden 2006 har samarbejdet Bæredygtig jagt gennemført et stort og engageret arbejde for at sikre fremtiden for jagt på udsat fuglevildt.

Samarbejdet har i tæt koordinering med os som foreningsformænd gennemført en stor indsats, som ligger ud over det arbejde foreningerne hver især selv har ydet. Det har drejet sig om:

  • at informere beslutningstagerne og offentligheden generelt, om de positive sider ved jagt  (i særdeleshed udsætning af fugle, da det var denne form for jagt, der var under angreb).
  • at danne et seriøst modstykke til den misinformation som præger mange ikke-jægeres holdninger.
  • at sikre et effektivt beredskab, når negative historier rammer medierne.
  • at skabe og vedligeholde et effektivt jagt-samarbejde imellem de tre organisationer.
  • aktivt at informere og påvirke relevante politikere.

Vi er ikke i tvivl om, at Bæredygtig jagt har været en væsentlig årsag til den fornuftige midtvejs-evaluering af biotopplanerne fra 2013, en generelt bedre forståelse for jagt både i pressen og i offentligheden, og fraværet af den mediehetz som tidligere blev rettet mod jagt på udsat fuglevildt. Vi tror også, at Bæredygtig jagt kan skabe forudsætningerne for, at vi kan forhandle et nyt udsætningsforlig på plads efter 2017.

Fra 2014 er der derfor behov for at etablere en stærk platform for genforhandlingen af udsætningsforliget. Udsætning er en vigtig del af ejendomsretten i land- og skovbruget samt en vigtig del af ejernes dispositionsfrihed, ejerglæde og bidrag til ejendommenes driftsøkonomi. Det er målet at opbygge en stærk økonomi for at kunne gennemføre et effektivt påvirkningsarbejde.

Vi retter en varm tak til Peter Vagn-Jensen, Jens Risom, Frank Uhrenholt, Peter Zobel og Stig Gamborg for en stor indsats i bestyrelsen for Bæredygtig jagt. Nu er en ny bestyrelse ved at blive sammensat og alle bidragydere vil løbende blive holdt informeret via e-mail og hjemmeside om projektets udvikling og resultater.

Til alle medlemmer med en interesse i og glæde ved at drive jagt på udsat fuglevildt: Støt Bæredygtig jagt økonomisk. Du kan finde en tilsagnserklæring og mere information på http://www.baeredygtigjagt.dk/stoet/, og vi håber at høre fra dig inden 1. august 2014.

Med venlig hilsen
Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund.
Frederik Lüttichau, Tolvmandssektionen.
Niels Iuel Reventlow, Dansk Skovforening.