Vildtforvaltningsrådet fastholder 150 m2 vand pr. and

En rapport fra Danmarks Mijløundersøgelser har fået Vildtforvaltningsrådet til at fastholde sin anbefaling af den stramning som i 2007 3-doblede kravet til vandflade ved andeudsætninger.

I november 2007 afleverede Danmarks Miljøundersøgelser rapporten ”Påvirkninger af søers forforindhold som følge af udsætning af gråand”.

Rapporten var bestilt af Vildtforvaltningsrådet som ønsker et fagligt grundlag for at vurdere hvordan andeudsætninger påvirker næringsstoftilførslen til danske søer.

Vildtforvaltningsrådet har behandlet rapporten på et møde den 10. januar 2008 og konkluderet at Rådet fastholder sin indstilling fra 2006: Der bør maksimalt kunne udsættes 1 ælling på 150 m2 åben ubevokset vandflade.

Dermed anbefaler Rådet at fastholde den stramning som blev gennemført ved bekendtgørelse i 2007 hvor kravet til vandflade blev 3-doblet.