Virksomhedsbesøg og skovkredsmøde i Storstrøms Skovkreds 23. oktober 2018

Dansk Skovforening inviterer til virksomhedsbesøg og skovkredsmøde i Storstrøms Skovkreds tirsdag den 23. oktober 2018 klokken 13.00 – 16.30.

Alle er velkomne.

Virksomhedsbesøg hos Rosenfeldt Gods

Vært: godsejer Peter Oxholm Tillisch, Rosenfeldt.

Mødested: Knudsskovvej 67, 4760 Vordingborg. Det er 12 km. (15 min.) vest for Rosenfeldt.

Program

13:00 – Fremmøde og start.
13:10 –  Intro til dagens emner.
13:30 –  Rundvisning

 • Skovgræsning
 • Landbrug på 110 ha er søgt udlagt til natur i et LIFE projekt – erstatning for dyrkning, men fortsat ejerskab og formodentlig EU-tilskud. Hvad er konsekvensen heraf. Er Danmark ved at udvikle sig til, at  skovbrug  / landbrug  /  natur  splittes op i 2.
  Den ene del går i vindmøller, solceller, intensivt landbrug, juletræer,  svinefarme , publikums faciliteter mod betaling   o.s.v. og kæmper for at få højt DB på den konto. Den anden del går mod økologi, urørt skov,  ”naturgenopretning ” ,  LIFE projekter  … mm og prøver at få DB ud af det.
 • Hvordan holdes bregner væk fra ønsket afgræsningsarealer.
 • Problematikker vedr. arealpleje – aftale med kommune og Danmarks Naturfredningsforening.
 • Fokus på jagt og ikke skovdrift – skovenge.
 • Stop produktionsskov – stop omkostninger til skoven.

14:45 – Afgang fra Knudsskov

Skovkredsmøde

Efter virksomhedsbesøget – klokken 15.00 – holdes skovkredsmøde.

Mødested: Rosenfeldt 2, 4760 Vordingborg.

Pris for kaffe 50 kr. afregnes på stedet.

Dagsorden

 1. Dansk Skovforening orienterer.
 2. Kommende klimaplan.
 3. Valg af formand.
 4. Eventuelt.

Tilmelding

Tilmelding til arrangementet til ia@skovforeningen.dk eller sj@skovforeningen.dk senest 17. oktober 2018.
.