Vis hvad skovbruget laver og hvorfor

De færreste danskere kender skovbruget. Hvis du deltager i Skovens Dag kan du bidrage til at flere lærer skovbrugserhvervet at kende ved at fortælle om skovenes herligheder, gavn og muligheder. Læs lederen fra Skoven 12, 2016.

Med omkring 70 millioner årlige besøg er skoven danskernes foretrukne friluftstilbud.

De færreste danskere kender skovbruget og ved hvad skovdrift betyder for skovens udseende, naturen, miljøet og samfundet generelt. Og næsten ingen ved at træ er et bæredygtigt og vedvarende råstof, der både opsuger atmosfærens kulstof og erstatter fossile brændstoffer. Bæredygtigt drevne skove er en vigtig nøgle til en fossilfri fremtid

Gennem deltagelse i Skovens Dag kan du bidrage til at flere lærer om skovbrug ved at du fortæller om skovenes herligheder, gavn og muligheder.

Skovens Dag 2017: Skovens energier

I 2017 bliver Skovens Dag afholdt søndag den 7 maj. Temaet er skovens energier.

Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050 – det er regeringens mål. Indfrielsen af det mål kræver store omstillinger i hele samfundet, og de produktive skove bør få en central rolle. Mere skov, øget træproduktion og større anvendelse af træprodukter er de mest omkostningseffektive midler til at reducere kulstofudslip og samtidig mindske samfundets afhængighed af olie og kul.

Politisk arbejder vi for at sikre træbiomassen en plads i regeringens energistrategi som bliver præsenteret i slutningen af 2017. Dialogen med danskerne håber vi at mange skovbrugets ejere og ansatte vil bidrage med gennem deltagelse i Skovens Dag.

Skovens Dag er den årlige invitation til danskerne til at komme ud og se hvad skovbruget laver og hvorfor. Temaet bliver brugt i den landsdækkende markedsføring af Skovens Dag, hvor Skovforeningen ønsker at sætter træ som klimavenlig energikilde på dagsordenen.

Vi kan kun komme i mål hvis flere bliver oplyste om, at træ er verdens mest miljøvenlige råstof og en nøgle til en fossilfri fremtid, og at det forudsætter at træerne bliver fældet og skoven dyrket bæredygtigt.

Derfor opfordrer vi skove over hele landet til at afholde et arrangement på Skovens Dag. For den enkelte skovs skyld, og for hele skovbrugets skyld.

Tilmeld et arrangement til Skovens Dag 2017

Et arrangement er kun så omfattende, som du ønsker at gøre det.

Nogle byder på en rolig vandretur i skoven og en tæt dialog med interesserede gæster, mens andre planlægger en masse aktiviteter som demonstration af skovningsmaskiner, plantning, bålmad, og meget mere. Du bestemmer.

Vi har en håndbog klar med hjælp til hvordan en god Skovens Dag arrangeres og afholdes, og skovene kan bestille plakater til brug i markedsføringen.

Som en del af Skovens Dag vil vi afholde en landsdækkende fotokonkurrence, og en skovquiz vil stille spørgsmål inden for årets tema. Konkurrencerne kan bruges som en del af de lokale Skovens Dag-arrangementer, og der vil være flotte præmier til vinderne.

Lyder det interessant og vil du overveje at deltage med et Skovens Dag arrangement? – så udfyld denne form. Så kontakter vi dig, når det er muligt at tilmelde sit arrangement på Skovens Dags hjemmeside.

Har du spørgsmål til afholdelse af et arrangement på Skovens Dag. Skriv til:

Alex Møllbach
E-mail: am@skovforeningen.dk

Skovens Dag støttes af Nordea-fonden.