Voldsom forøgelse i generationsskiftebeskatningen

Regeringen har i sidste uge fremsat et lovforslag som tilbageruller den tidligere borgerlige regerings nedtrapning af generationsskiftebeskatningen. Der ser desværre ud til at et flertal i Folketinget vil stemme for ændringen.

Ændringen vil være til stor skade for de familieejede virksomheders muligheder for at opretholde investeringer og beskæftigelse. Forslaget vil skade samfundet med mere end den ekstraindtægt på 1 mia. kr., som den øgede afgift vil give statskassen.

Usikkerhed om beregningsgrundlaget

Samtidig er det stadig uvist, hvilket beløb afgiften vil blive beregnet af. Det skyldes, at der med den nye ejendomsvurderingslov, ikke i fremtiden vil blive fastsat en ejendomsværdi for land- og skovbruget.

Kun i forbindelse med generationsskifter vil der konkret blive fastsat en ejendomsværdi. Men på trods af utallige henvendelser til Skatteministeriet om at drøfte grundlaget for dette værdiansættelsescirkulære, har Skatteministeriet gennem mere end 1 år endnu ikke ønsket at drøfte dette med erhvervet.

Dansk Skovforening har sendt vores bemærkninger til lovforslaget både til Skatteministeriet og til Folketingets Skatteudvalg.