122 nye folkeskove på 10 år

Skovrejsningsorganisationen Growing Trees Network har ti års jubilæum i maj 2023, og i løbet af organisationens første ti år har de plantet flere millioner træer fordelt på 122 nye folkeskove i samarbejde med bl.a. virksomheder, fonde og private lodsejere.

Foto: Malene Breusch Hansen

Organisationen Growing Trees Networks første folkeskov blev plantet i maj 2013 ved Beder-Malling. Nu – ti år senere – er det indtil videre blevet til 122 folkeskove fordelt over hele landet og med cirka 3,2 mio. træer. Skovene dækker et areal på ca. 1000 ha.

Lars Heiselberg Vang Jensen og Kim Nielsen stiftede Growing Trees Network med en ambition om at få plantet én million træer i løbet af tre år i Danmark.

Konceptet i Growing Trees Network er, at virksomheder, fonde og private donerer træer, mens Growing Trees Network finder egnede arealer til nye folkeskove i samarbejde med vandværker, kommuner, Naturstyrelsen, skoler, kirker og private lodsejere, der lægger jord til.

Og med den øgede opmærksomhed på klima, miljø og biodiversitet, som skovene alt sammen kan bidrage til, er der altså sat over tre millioner træer i jorden i løbet af organisationens ti leveår, og det er både løv- og nåletræer.

Størstedelen af skovene er plantet over vigtige drikkevandsområder. Der bliver plantet op til 4000 træer pr. ha i skovene, som derudover også indeholder stier, søer og grønne arealer.

Growing Trees Network anslår, at folkeskovene fjerner omkring 12.000 ton CO2 fra atmosfæren i gennemsnit pr. år set over 100 år – et tal, der stiger i takt med, at der kommer flere folkeskove til.

Resten af 2023 er der planlagt yderligere 15 Folkeskove.