240 ha ny urørt skov på private arealer

Seneste runde af ordningen med tilskud til privat urørt skov betyder, at der er 240 ha ny urørt skov på vej, som skal fremme biodiversiteten. I alt har Miljøstyrelsen udbetalt knap 28 mio. i kompensation til de 39 medvirkende skovejere.

Naturen får fremover lov at udvikle sig vildt på yderlige 240 ha af det danske skovareal. Det dækker over i alt 39 private skove med projekter af størrelser fra 1 ha og op til knap 30 ha.  

”Der er stor interesse for tilskud til privat urørt skov. De 240 ha ny privat urørt skov, der er på vej i år, er godt nyt for de mange insekter, svampe og fugle, der trives med store gamle og døde træer. Når den urørte skov bliver rigtig gammel, opstår der lysninger med andre planter og dyr, og det giver alt sammen mulighed for vilde naturoplevelser,” siger kontorchef Bettina Helle Jensen fra Miljøstyrelsen ifølge styrelsen.

Formålet med tilskudsordningen til privat urørt skov er at fremme biodiversiteten i de privatejede skove. Tilskuddet er målrettet private skove med tilstedeværelse af eller potentiale for store naturværdier.  Indsatsen er baseret på frivillig medvirken fra lodsejere, og aftalen gælder i al fremtid. 

Ordningen kompenserer skovejerne for, at der fremover ikke må være drift på arealet. Miljøstyrelsen giver tilskud på baggrund af en konkret beregning af nettoværdien af træerne, og desuden gives der tilskud til tabte fremtidige indtægter på baggrund af standardsatser, som fremgår af vejledningen. I seneste runde af ordningen har Miljøstyrelsen udbetal i alt 27,9 millioner kroner til at dække indtægterne fra salg af træ, som skovejerne går glip af.

Den næste ansøgningsrunde for tilskud til privat urørt skov åbner i april 2023.