75 procent af ansøgninger om skovrejsning behandlet

Tre fjerdedele af ansøgningerne om tilskud til privat skovrejsning er nu behandlet af Landbrugsstyrelsen. Dermed er det for første gang lykkedes styrelsen at opfylde den målsætning for sagsbehandlingen, de har arbejdet efter, siden de overtog støtteordningen i 2019. Men det er ikke kun gode nyheder, for det skyldes formentlig både et markant fald i antallet af ansøgninger og en ændring af procedure, der kan give problemer og forsinkelser senere i processen.

75 procent af ansøgerne til ordningen privat skovrejsning 2022 har nu modtaget afgørelse på deres ansøgning til tilsagn om tilskud.

Sådan lød det fra Landbrugsstyrelsen tirsdag den 20. december efter flere år, hvor sagsbehandlingen under ordningen har været ramt af store udfordringer og massive forsinkelser, og styrelsen ikke har været i stand til at imødekomme egne målsætninger om at have netop tre fjerdedele af ansøgningerne om tilskud behandlet inden årsskiftet. Sidste år gik det så galt med sagsbehandlingen, at ingen sager var afgjort, inden kalenderen viste 2022.

Derfor lyder det umiddelbart som et glædeligt budskab, der tirsdag inden jul kom fra Landbrugsstyrelsen. Der er dog malurt i bægeret. For dels er 75 procent markant færre i absolutte tal end tidligere år, fordi Landbrugsstyrelsen kun har modtaget 183 ansøgninger i år mod fx 479 i 2020.

Og dels skyldes den markant hurtigere sagsbehandling formentlig ikke mindst, at Landbrugsstyrelsen har ændret procedure i sagsbehandlingen, og ifølge de konsulenter, der hjælper private skovejere med skovrejsning, betyder ændringen, at der i stedet forventes at komme store problemer senere i sagsbehandlingsforløbet.

Kontrol flyttet til udbetaling

Landbrugsstyrelsen meddelte i september, at de allerede fra og med årets ansøgningsrunde ændrer deres sagsbehandling, så styrelsen kun ser på støttekriterier som fx projektets størrelse og ejerskab, men ikke på skovens udformning, inden de træffer afgørelse om tilsagn.

Tilsvarende er forløbet omkring udbetaling af tilskud ændret, så styrelsen fremover vil kontrollere, om alle forpligtelser er opfyldt, i forbindelse med udbetalingen. Det skulle ifølge styrelsen reducere antallet af høringer markant og gøre sagsbehandlingstiden kortere. 

Og ifølge erhvervet, der hjælper lodsejere med skovrejsning, kommer den ændring til at give problemer:

”Jeg er ikke i tvivl om, at ændringen betyder, at vi får hurtigere tilsagn, men så kommer der i stedet en masse sager på bagkant, hvor erhvervet får skylden for at være for dårlige til at forstå reglerne og rådgive lodsejerne om skovrejsning,” har Rasmus Wieland, chef for den specialiserede gruppe af skovrejsningskonsulenter hos HedeDanmark, der bl.a. hjælper private lodsejere med skovrejsningsprojekter, sagt til Skoven tidligere i december 2022.

Skovfoged Peter Kjøngerskov fra Naturplant, der arbejder med skovrejsning på private og offentlige arealer, tror heller ikke på, at ændringen af procedurer kommer til at løse problemerne med ordningen:  

”Til gengæld vil det give andre problemer. Det svarer til at bygge et nyt hus, hvor du får byggetilladelse uden sagsbehandling, og bagefter skal huset godkendes. Det kan man godt forestille sig kan give nogle rigtig uheldige sager, hvor man bagefter ved en kontrol får underkender et projekt,” sagde han om ændringen til Skoven tidligere i december.   

Landbrugsstyrelsen har tidligere sendt følgende til Skoven om ændringen af procedure: 

”For så vidt angår den nye administrationspraksis må vi anføre, at erhvervet har beklaget sig over lange sagsbehandlingstider. Derfor gennemgik vi vores sagsbehandlingspraksis og konstaterede, at det var muligt at lempe sagsbehandlingen inden for EU-reglernes rammer. Det har vi gjort for at imødekomme erhvervet. Da den hidtidige sagsbehandlingstid naturligvis har været brugt på reel gennemgang af sagerne, der blot har været mere grundig end absolut krævet af EU-reglerne, er det klart, at det har betydning for ansøgerne, når sagsbehandlingen af tilsagn lempes. Men alternativet er fortsat lange sagsbehandlingstider. Styrelsen anerkender, at den nye sagsbehandlingspraksis kan medføre, at nogle ansøgere og konsulenter i højere grad end tidligere må tage stilling selvstændigt til tilrettelæggelsen af et projekt i forhold til ordningens krav til gennemførsel af projekter. Dette svarer i øvrigt til almindelig praksis for styrelsens andre tilskudsordninger,” skriver styrelsen.  

Landbrugsstyrelsen skriver desuden, at de arbejder på at sende de sidste afgørelser så hurtigt som muligt. Hvis du har ansøgt om tilskud til skovrejsning i 2022-runden og endnu ikke har fået svar, kan du ifølge Landbrugsstyrelsen forvente afgørelse inden den 1. april 2023.