99 procent af ansøgninger om skovrejsning behandlet

Næsten samtlige ansøgninger om tilskud til privat skovrejsning 2022 er nu behandlet. Dermed er det i år næsten lykkedes Landbrugsstyrelsen at opfylde målsætningen om, at alle sagerne skal være behandlet inden 1. marts. Det forbedrede resultat skyldes formentlig nye procedurer for sagsbehandlingen, men om det er en god eller dårlig nyhed for skovrejsning i Danmark, står først klart senere på året, når projekterne skal kontrolleres inden udbetaling af støtte.

Foto: Søren Fodgaard

Den 14. marts meldte Landbrugsstyrelsen ud, at 99 procent af ansøgningerne i 22-runden for ordningen med tilskud til privat skovrejsning havde modtaget afgørelse. Det betyder, at kun enkelte projekter i 2022-runden mangler at modtage afgørelse.

Dermed er det næsten lykkedes Landbrugsstyrelsen at nå sin målsætning om, at alle sager med ansøgning om tilskud til privat skovrejsning skal være behandlet inden den 1. marts. Det er en stor forskel fra tidligere år, hvor styrelsen på dette tidspunkt langt fra har været i mål med sagsbehandlingen.

Det forbedrede resultat skyldes dog formentlig dels, at der i 2022-runden har været markant færre ansøgninger til ordningen under Landdistriktsprogrammet, som er betalt af EU og administreret af Landbrugsstyrelsen. I 2022 modtog styrelsen bare 185 ansøgninger mod 381 i 2021 og 479 i 2020, et fald på hhv. 50 og 60 procent.  

Og dels skyldes det efter alt at dømme, at der under 2022-runden er sket en meget markant ændring i sagsbehandlingen, som gør, at styrelsen inden tilsagn om støtte ikke længere kontrollerer, om selve projektet overholder de givne retningslinjer, men kun tjekker om støttekriterier som ejerforhold og projektets størrelse er overholdt.

Landbrugsstyrelsen kontrollerer nu først, om alle forpligtelser er opfyldt i projekterne, i forbindelse med udbetalingen af støtte.

Ændringen af procedurer skulle ifølge styrelsen reducere antallet af høringer markant og gøre sagsbehandlingstiden kortere, hvilket har været store problemer i tidligere ansøgningsrunder under ordningen for privat skovrejsning, som vi tidligere har skrevet om i Skoven.

Erhvervet, der hjælper lodsejere med skovrejsning, frygter dog, at procedureændringen blot flytter problemerne fra tilsagnsfasen til udbetalingsfasen, som du kan læse i artiklen her.

Hvordan det rent faktisk kommer til at gå i kølvandet på ændringerne, kommer vi til at se, når det senere i år bliver muligt at indsende udbetalingsanmodninger.

Landbrugsstyrelsen er ved at klargøre et nyt it-system til at modtage anmodningerne og forventer, at det bliver muligt at sende dem ind via tast selv fra begyndelsen af juni 2023.