Bæveren breder sig – men lodsejere skal ikke frygte restriktioner

Et målrettet program har genindført bæveren i den danske natur, men hidtil har den på Sjælland kun levet dér, hvor den er blevet sat ud. Nu har en lodsejer i Odsherred imidlertid fået nye beboere – men selvom bæveren er fredet, skal lodsejere ifølge Miljøstyrelsen ikke frygte restriktioner på ejendommen, når dyret spreder sig.

Bæveren uddøde i Danmark for over 2500 år siden, men er blevet genindført i den danske natur fra 1999. Foto: Colourbox

En lodsejer ved Højby i Odsherred har ifølge Miljøstyrelsen fundet spor af bævere på sin ejendom. Det er første gang, der set spor af bævere på Sjælland uden for Arresøområdet, hvor der i 2009-2011 blev udsat 23 bævere i håbet om, at de ville sprede sig og yngle.

Og det har de tilsyneladende endelig gjort nu.

”Nu ser vi, at bæverne begynder at opføre sig, som det var meningen, de skulle, og det har vi længe ventet på,” siger vildtkonsulent Niels Worm fra Naturstyrelsen.

Han har sammen med to medarbejdere fra Odsherred Kommune bekræftet, at det rent faktisk er bævere, der er flyttet ind ved Højby.

Og selvom bæveren er fredet, skal lodsejere ifølge ham ikke frygte, at bæverens tilstedeværelse vil føre til, at der bliver lagt restriktioner på brugen af ejendommen.

Bæverne er desuden kendt for at fælde træer og bygge dæmninger, som kan føre til oversvømmede områder, men ifølge Niels Worm behøver lodsejerne heller ikke være nervøse for de skader, bæverne kan skabe.

”Det værste, der kan ske, er, at bæverne fælder nogle træer og bygger en dæmning, men det behøver ikke være noget problem,” siger han og fortsætter:

”Vi har mange års erfaring i at regulere højden af dæmningerne, så både mennesker og bævere kan være der. Derfor skal man egentlig bare glæde sig over at lægge jord til sådan en spændende art og over, at den formerer sig og har det godt.”

Hvis man ser spor af bæver på sin ejendom – fx bævergnav i træer eller dæmninger på vandløb – kan man kontakte Naturstyrelsen, som vil sende en medarbejder ud for at se på sporene.

Økologisk nøgleart

Bæveren uddøde i Danmark for mere end 2500 år siden, men i 1999 blev arten genindført. Den første udsætning fandt sted i Flynder Å-systemet ved Klosterheden i Vestjylland.

Bestanden blev i 2020 vurderet til at være på mellem 270 og 315 individer fordelt på 30-35 yngleterritorier, og Naturstyrelsen vurderer, at den sjællandske bestand er oppe på 70-80 individer.

Udsætningen er sket, fordi bæveren er en økologisk nøgleart, hvis levevis skaber levesteder for en lang række andre organismer. Levestederne opstår ved, at bævernes dæmninger skaber små oversvømmelser, og deres aktiviteter efterlader dødt ved i naturen og vedligeholder lysåbne arealer.