Begravelse i private skove hitter

Siden 2018 er der åbnet 18 skovbegravelsespladser i Danmark, oplyser Skovbegravelse Administration, der arbejder på at kunne tilbyde muligheden i hele landet med aktuelt 10 nye pladser i støbeskeen.

Foto: Skovbegravelse

Der er hverken gravsten, blomster eller anden udsmykning, som traditionen foreskriver på kirkegårdene.

I stedet er der en lille nummereret plade ved et træ i skoven, der markerer den skovbegravelsesplads, hvor en bionedbrydelige urne er sat i jorden.

Sådan er det i dag muligt at blive begravet 18 forskellige steder rundt om i landets skove ifølge Skovbegravelse Administration, der i samarbejde med forskellige lodsejere har åbnet pladserne.

En opadgående trend

Begravelsesformen kom ifølge virksomheden til Danmark i 2018, hvor landets første pladser blev etableret i privatejet skov hos Stensballegaard Gods ved Horsens. Her har Skovbegravelse Administration også valgt at etablere virksomheden, der i dag administrerer et voksende antal skovbegravelsespladser landet over. De fordeler sig i skrivende stund med ni pladser i Jylland seks på Sjælland, to på Fyn og én på Bornholm.

”Der er ingen tvivl om, at skovbegravelse er noget, som flere ønsker. Derfor arbejder vi også hele tiden på at gøre det muligt flere steder i landet, så man kan vælge en plads tæt på sin bopæl. Der er mange, der vælger skoven på grund af forholdet til naturen og ønsket om et pasningsfrit gravsted,” lyder det fra Jannik Ahlefeldt-Laurvig, direktør for Skovbegravelse Administration.

Den nyeste skovbegravelsesplads blev i sidste uge åbnet hos Kallestrupgaard i Himmerland.

På Sjælland har Skovbegravelse Administration i samarbejde med de respektive kommuner og skovejere åbnet pladser på Ledreborg ved Lejre, Petersgaard ved Vordingborg og Saltø ved Næstved i efteråret 2020. Kattrup ved Kalundborg kom til i starten af 2021 og Selsø ved Skibby åbnede i foråret 2022. Mens Valdemarskilde ved Slagelse blev godkendt i foråret 2023.

I alt er 10 nye skovbegravelsespladser på vej i Danmark, oplyser Jannik Ahlefeldt-Laurvig.