Dynamit og ild skal øge biodiversiteten i skov

Blandt et 70-årigt elitekorps af ranke bøge dyrket med produktion og salg for øje har Naturstyrelsen Thy for nyligt veteraniseret et antal træer, som fremover skal dedikeres til biodiversitet. Følg styrelsens tiltag for at skabe nye levesteder i billedhistorien her.


“70.000 af statens 110.000 ha skov skal udlægges til urørt skov de kommende årtier til gavn for biodiversiteten. Veteranisering er et af vores værktøjer på vejen mod en rigere skovnatur. Her bruger vi både dynamit, ild og maskinkraft til at vælte og svække træer, så de kan blive hjemsted for flere fugle, flagermus, mosser og laver,” siger Noe, der er skovrider i Naturstyrelsen Thy.

Østershatten repræsenterer ikke kun et velsmagende og proteinrigt måltid fyldt med gavnlige mineraler, jern og B-vitaminer – den fortæller også en historie om en vital og artsrig natur. Svampen bidrager til at øge den biodiversitet, der er et mantra i naturforvaltningen i disse år. Hvor østershatten trives, er der livsrum til mange andre arter.

Et bål tændes for foden af 70-årige bøge.

Flammerne slikker op ad stammerne og efterlader barken med brandsår. Med tiden vil træerne med deres påførte skader udvikle sig til gæstfrie levesteder for et utal af organismer.

“Nogle af bøgene er skubbet omkuld med en skovningsmaskine, så hele træets rodkage er kommet til syne. At vi på den måde åbner ned til jordbundens lag af sand, ler og kalk, giver flere nicher, som kan blive levesteder for arter, der ikke ville have en chance i en skovbund uden huller. De væltede bøgetræer ligner til forveksling et naturligt stormfald,” siger skovrider i Naturstyrelsen Thy, Ole Noe.

Som en effektiv flagspætte borer Tonny Toftdal, der er skovløber i Naturstyrelsen Thy, hul til en stang dynamit under bøgetræets nøgne trækrone. Han er en af statsskovens uddannede sprængningsledere med licens til at bruge dynamit. Med sprængninger efterligner man et lynnedslag eller stormfald, der skaber en lysbrønd, som giver ekstra variation i skovbilledet.

Stor flagspætte bryder sig ikke om produktionsskove med perfekte træer. Jo mere råd, svamp og svækkelse den kan finde i skovene, desto lettere har den ved at finde sin føde under barken og på stammerne. Og desto lettere har den ved at hakke sine redehuller ud.

Når man veteraniserer ved hjælp af dynamit, anbringes sprængstoffet, så træet flosser og flækker mest muligt. Øvelsen handler om at skabe en mosaik af forskellige levevilkår i træstammen, så svampe, insekter, fugle og dyr kan få fodfæste og finde føde og måske et ynglested i det svækkede træ.

Om projektet

Træerne, som Naturstyrelsen Thy har veteraniseret, står i klitplantager i den nordøstlige del af Nationalpark Thy. Projektet er blevet gennemført fra november 2023 til februar 2024.