Endnu en rekord for hugsten i danske skove

For andet år i træk er hugsten i de danske skove steget markant. Det står klart, efter Danmarks Statistik lige inden nytår offentliggjorde de nyeste tal i hugststatistikken for 2022.

Foto: Malene Breusch Hansen

Træhugsten stiger i de danske skove. Og det gælder både for de statslige og private skove, hvor hugsten til gavntræ såvel som energitræ og brænde er stigende.

Det fremgår af Danmarks Statistiks såkaldte Hugststatistik, der udkom kort før årsskiftet med de senest opgjorte tal fra 2022.

Den samlede hugst for året er steget med 12 procent sammenlignet med året før. Dermed er det andet år i træk, at hugsten sætter rekord, for fra 2020 til 2021 skete en endnu større stigning på lige over 16 procent.

De 12 procents stigning i de nye tal dækker over, at hugsten af gavntræ er steget med 11 procent fra 1535 m3 til 1702 m3, mens energitræ og brænde er steget med 13 procent fra 2700 m3 til 3048 m3 i 2022.

Andelen af energitræ udgør dermed 68 procent af den samlede hugst, en andel der har været jævnt stigende over en årrække. Det skyldes blandt andet øget anvendelse af såkaldte power-kultur, hvor hurtigvoksende ammetræer indplantes i nye kulturer. Overordnet betyder det flere og større mængder af restprodukter i form af tyndingstræ, hvorved andelen af energitræ også øges.

Dertil har krigen i Ukraine betydet større efterspørgsel af træbiomasse til energiformål både i den kollektive forsyning og hos private forbrugere med brændeovne. Det har overordnet betydet gunstige priser på alt træ.

I de statslige skove er stigningen i hugsten særlig markant, nemlig 31 procent. Her er det især hugsten af gavntræ, der er steget meget – hele 112 procent sammenlignet med året før. Den voldsomme vækst skyldes især, at en del af de statslige skove lægges ud til urørt skov, hvor mange nåletræer fældes som en indledende indsats.