Energistatistik viser stigning i forbrug af biomasse

Energistyrelsen har netop udgivet Energistatistik 2021, og den viser en stigning i forbruget af biomasse til energi. Der er desuden sket en stigning i produktionen af energi fra dansk biomasse sammenlignet med året før.

Det danske forbrug af energi produceret fra biomasse er steget over 13 procent fra 2020 til 2021.

Energistyrelsens Energistatistik 2021 er netop udkommet, og den viser en stigning i forbruget af vedvarende energi fra 259 PJ i 2020 til 295 PJ i 2021 svarende til en stigning på 13,5 procent. 

Udviklingen skyldes primært en stigning i forbruget af træpiller på 19 PJ, i forbruget af flis på 6 PJ og i forbruget af biogas på 5 PJ.  

Den samlede produktion af vedvarende energi fra danske kilder var i 2021 190.540 TJ, og heraf stod biomasse for knap 45 procent.  

Dansk træbiomasse udgør lige over halvdelen af energiproduktionen fra dansk biomasse. Mængden fra dansk skovflis er steget fra 18.670 TJ i 2020 til 20.706 TJ i 2021. Det er dog efter et fald mellem 2019 og 2020 fra det hidtil højeste niveau på 21.236 TJ. I 2010 var produktionen fra dansk skovflis 11.352 TJ, mens det i 2015 var 14.744 TJ, og dermed følger udviklingen i energiproduktionen fra skovflis en overordnet stigende tendens.  

Omvendt er der sket et fald i mængden af energi fra danskproducerede træpiller fra 2027 TJ i 2020 til 1667 TJ i 2021. I samme periode er der sket en stigning i energien fra importerede træpiller fra 45.595 TJ i 2020 til 65.005 TJ i 2021. 

Energi produceret fra træbiomasse (både dansk og importeret) udgjorde i 2021 i alt 131.000 TJ eller knap 45 procent af det samlede energiforbrug, mens biomasse som helhed (både dansk og importeret) gjorde ca. 60 procent af det samlede forbrug af vedvarende energi.

Det samlede danske energiforbruget steg i 2021 til 702.953 TJ efter det store fald i 2020, som var en afledt konsekvens af coronapandemien. Energiforbruget i 2021 er på niveau med forbruget i 2019. 

CO2-udledningen fra energiforbruget sidste år var 27,9 mio. ton og steg dermed ligesom energiforbruget – en stigning på 1,5 mio. ton CO2 i forhold til 2020. Siden 1990 CO2-udledningen fra energiforbrug faldet med 47,5 procent.