Færre nåleskove er dårligt nyt for sortmejsen

Sortmejsen yngler primært i nåleskove, og derfor er det en uheldig udvikling for Danmarks mindste mejse, når Naturstyrelsen rydder mange nåleskove for at forberede de kommende urørte skove. Arten er dog ikke i fare for at uddø, lyder det fra Dansk Ornitologisk Forening.

Foto: Pixabay

Rødgraner, ædelgraner og sitkagraner er nogle af sortmejsens favorittræer.

Det er nemlig fortrinsvist i nåleskovene, de 93.000 nulevende par foretrækker at yngle. Men bestanden er i tilbagegang, lyder det fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF):

”Vi kan i vores punkttællinger se, at sortmejsen er gået tilbage i flere årtier. Særligt fra midten af 1970’erne til omkring år 2000 var der markant tilbagegang blandt sortmejserne. Efter årtusindskiftet har bestanden stabiliseret sig, om end der fortsat er en tendens til færre sortmejser,” siger biolog ved DOF BirdLife Thomas Vikstrøm til foreningens hjemmeside.

Derfor er det dårligt nyt for den lille sort- og hvidfarvede mejse, når Naturstyrelsen fælder nåletræer for at forberede fremtidige arealer til urørt skov. Ifølge Thomas Vikstrøm følger bestanden af sortmejser nemlig arealet med ældre nåleskove i Danmark:

”Vi antager, at det hænger sammen med udviklingen i skovbruget, hvor der bliver færre af de gamle nåletræer, som arten er mest knyttet til. Vi kan se, at sortmejsen ikke bryder sig om eksotiske træarter, som for eksempel vokser på kirkegårde og i haver, og derfor flytter den ikke fra nåleskovene ind i disse omgivelser, ligesom vi eksempelvis har oplevet grønirisken gøre,” siger han til DOF.

Gavner andre arter

Naturstyrelsen er i øjeblikket i fuld gang med at skrive forvaltningsplaner for de kommende urørte skove. Her bliver et af de centrale punkter at fjerne arter som rødgran, ædelgran og sitkagran fra de udpegede arealer, fordi disse arter ikke betragtes som hjemmehørende i Danmarks oprindelige natur:

Kender du sortmejsen?

Længde: 11,5 cm
Vægt: 8-10 gram
Farve: Sort, hvid og gråblå
Først danske fund: år 1850
Tilbagegang fra 1980-2018: 30-50 %
Status: 93.000 ynglende par

Kilde: Dansk Ornitologisk Forening

”Vi rydder mange af de indførte nåletræsarter og giver dermed plads til et rigere plante- og dyreliv med hjemmehørende arter, der også er bedre tilpasset til ændringer i klimaet,” lød det blandt andet i en pressemeddelelse fra Naturstyrelsen tidligere på året.

De mange nåleskovsrydninger, som statens arealer i de kommende år står overfor, vil formentligt betyde en yderligere nedgang i bestanden af sortmejser – men det vil ikke udrydde arten, understreger Thomas Vikstrøm fra DOF BirdLife:

”Selv om sortmejsen vil miste flere og flere levesteder, fordi arealerne med nåleskov skrumper, vil den ikke forsvinde fra Danmark,” siger han og fremhæver samtidig, at udviklingen i skovsektoren medfører positive effekter for andre fuglearter:

”Når det er sagt, er der grund til at glæde sig over de nye løvskove, som vil gavne en lang række arter af skovlevende fugle, der hører naturligt hjemme i de danske skove.”

Ifølge DOF findes de tætteste bestande af sortmejse i Midt-, Vest- og Nordjylland, hvor nåletræsplantager er et gennemgående træk i landskabet. På europæisk plan findes de største bestande i Rusland og Spanien.