FSC udbygger certificering med økosystemtjenester

Som noget nyt kan skovejere nu få certificeret skovens økosystemtjenester under FSC. Det gælder biodiversitet, kulstofoptag, vand, jord og rekreativ værdi, som dermed nu kan bruges i virksomheders afrapportering som dokumentation for bæredygtig skovdrift.

Nu er det muligt at få certificeret økosystemstjenester som fx biodiversitet under skovens FSC-certificering. Foto: FSC Danmark

Skoven har mange andre vigtige opgaver udover at producere træ. Derfor har FSC udvidet sin certificering til også at dække såkaldte økosystemtjenester – biodiversitet, kulstofoptag, vand, jord og rekreativ værdi. Der er ikke tale om en særskilt certificering, men et tilbud under FSC-certificeringen, som der dermed kan bygges videre på.       

Naturtiltag og beskyttelse af biodiversitet har altid været en del af FSC-certificeringen, men det nye er, at det og andre økosystemtjenester nu bliver selvstændigt målt og certificeret under ordningen. Mekanismen i en certificering af økosystemtjenester ligner meget den, vi kender fra produktion af træ: En skovejer driver en skov under de særlige hensyn, der skal tages i en FSC-certificering, og kan derefter sælge sit træ med FSC-status til markedet. Det belønner markedet med efterspørgsel eller højere pris, som kompenserer for de ekstra tiltag, skovejeren skal gøre, og den omkostning, der er til certificering.         

Med certificeringen af de fem nye økosystemtjenester får skovejeren en ramme til at måle den sande effekt af sit engagement – data, som skovejeren kan dele med sine interessenter, og som kan tiltrække virksomheder, der gerne vil sponsorere eller investere i ansvarligt skovbrug, og kan kommunikere til sit marked, at de har været med til at finansiere, at den særlige indsats kan finde sted. Målbarheden bag FSC’s økosystemtjenester betyder desuden, at man som virksomhed kan bruge data til CSR-rapporter, ESG mv. på en troværdig måde.    

”Jeg tror, at alle er klar over, at en skovs værdi er meget mere end det tømmer, den leverer til gavn for vores samfund. Med FSC-certificerede økosystemtjenester kan vi hjælpe med at anerkende de andre ydelser, en skov leverer. Vi kan sætte økonomi på værdien af indsatsen for kulstoflagring eller forbedret biodiversitet, og skovejeren kan få en økonomisk gevinst og sprede sin indtægt på flere forretningsområder,” siger Søren Dürr Grue, direktør i FSC Danmark. 

Globalt har de første 40 skove allerede satset på økosystemtjenester under deres FSC-certificering. Det gælder fx FSC-skove med økosystemtjenester for at fremme bjørnes levesteder i Spanien, økoturisme i Chile og biodiversitet i Peru. Og i Danmark har HedeDanmark netop offentliggjort deres første økosystemtjeneste, som handler om nyrejst skovs evne til at binde CO2