Kort nyt om skov og natur – uge 39: Fokus på produktionsskov og kampagne om sikker jagt

Skovens redaktion udvælger hver uge de vigtigste nyheder inden for skov og natur til et sammendrag. I denne uge kan du blandt andet læse om, at tænketanken Frej sætter fokus på produktionsskoven med ny video, og Miljøstyrelsen vil øge sikkerheden under jagt.

I en ny video sætter tænketanken Frej fokus på produktionsskolen sammen med forstander for Skovskolen, Thomas Færgeman.

Tænketanken Frej sætter fokus på produktionsskov 

Udviklingsdirektør og frivilligkoordinator hos Tænketanken Frej, Laura Have Hoffmann, har sammen med projektmedarbejder hos Frej Amalie Lund-Konggaard og Skovskolens forstander, Thomas Færgeman, været en tur i skoven.  

Det er blevet til tre videoer om den dansk produktionsskov, naturnær skov og urørt skov. Videoerne er en del af Frejs arbejde under overskriften “fra skoven til borgen”, som sætter fokus på, hvordan løsninger på både klimakrisen og biodiversitetskrisen kan høstes i skoven. 

Se den første video om produktionsskoven her.  

Ny kampagne skal gøre jagten mere sikker  

Hvert år kommer både jægere og hunde til skade på grund af jagtulykker, som i yderste konsekvens kan koste liv. 

Selv om dødsulykker er sjældne, er det også slemt med et ødelagt øje, nedsat hørelse eller en finger, som blev skamferet, da jagtkniven smuttede. 

Derfor lancerer Miljøstyrelsen nu sammen med Danmarks Jægerforbund og Tryg Forsikring en oplysningskampagne, som sætter fokus på sikkerhed under jagt. 

Sikkerhedskampagnen har en særlig hjemmeside, sikkerjagt.dk hvor jægere kan bl.a. kan bestille gratis sikkerhedsudstyr: Orange sikkerhedsveste, hattebånd og veste samt halsbånd til jagthunden. 

  • Brug sikkerhedsvest og tøj i signalfarver. Drop camouflagetøjet.  
  • Brug orange sikkerhedsbånd om hatten eller kasket i sikkerhedsfarve 
  • Giv din hund orange sikkerhedsvest på og orange halsbånd 
  • Brug altid sikkerhedsbriller – det kan redde dit syn 
  • Brug høreværn på jagt og på skydebanen – det kan redde din hørelse 

Find guide til naturen i de nye naturnationalparker 

Miljøministeriet har lanceret en guide til hver af de 15 kommende naturnationalparker, der beskriver, hvordan man på ca. to timer kan lære områderne bedre at kende. 

Guiderne kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside, og de indeholder hver især beskrivelser af områdernes særegne natur.

Fx leder guiden for den kommende Naturnationalpark Bidstrupskovene dig fra parkeringspladsen ved Mortenstrup gennem græsningsskoven til den bevarede skoveng Kildeengen, som er levested for sjældne arter af sommerfugle og planter, bl.a. de rødlistede engperlemorssommerfugl og engblomme. Herefter går turen forbi Hjortesøbakken, hvorefter man kommer til Smuldmosen – ét af de steder i Danmark, hvor der er registreret flest arter inden for et afgrænset område. 

I den kommende Naturnationalpark Fussingø begynder turen ved Fussingø Slot, hvorfra man kommer til den genoprettede Møllebæk, der fører vandet om forbi Fussingø Vandmølle. Længere fremme på ruten er der tæt, urørt skov, der bliver mere åben, når store krondyrene og stude bliver sat ud.  

Udsigt et (endnu) et klimavalg 

CONCITOs har netop offentliggjort 2022-udgaven af deres Klimabarometer, der siden 2010 har målt og analyseret udviklingen i danskernes viden, holdninger og handlinger i forhold til klimaudfordringen.  

Her svarer 2/3, at politikernes indsats for at imødegå klimaforandringerne får betydning for, hvor de sætter deres kryds ved næste folketingsvalg: På spørgsmålet ”I hvilken grad får politikerens/partiets indsats for at imødegå klimaforandringer betydning for, hvor du sætter dit kryds ved næste folketingsvalg?” svarer 30 procent ”i høj grad”, 36 procent ”i nogen grad” og 19 procent ”i mindre grad”. 

Klimapolitik anses af 45 procent for at være et vigtigt valgtema, kun overgået af sundhedspolitik som 58 procent anser for at være et vigtigt valgtema.  

“Klima har bidt sig fast som et tema, danskerne ønsker politisk handling på. Vi så det ved klimavalget i 2019, og den interesse er fortsat, hvilket utvivlsom hænger sammen med, at klimaforandringerne bliver stadig tydeligere,” siger direktør for CONCITO, Christian Ibsen.