Kort nyt om skov og natur – uge 40: Mere urørt skov i DK og ændring af planer for naturnationalpark

Skovens redaktion udvælger hver uge de vigtigste nyheder inden for skov og natur til et sammendrag. I denne uge kan du blandt andet læse om, at den sidste etape af i alt 75.000 ha urørt skov er blevet placeret på landkortet, og at høringsfasen har ændret planerne for Naturnationalpark Tranum.

Foto: Pixabay.

7000 ha ny urørt skov

Regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet har netop udpeget den sidste etape af urørt skov,så der samlet vil komme ca. 75.000 ha urørt skov i Danmark. Det drejer sig om ca. 7.000 ha i Oksbølområdet samt et par mindre skove i Midtjylland, som nu skal være urørt skov. Det præcise hektarantal afhænger af blandt andet høringsfaser.

Udpegningen af urørt skov sker som led i udmøntningen af natur- og biodiversitetspakken fra december 2020. Her blev der afsat 888 mio. kr. til bl.a. at udlægge yderligere urørt skov og dermed skabe et samlet areal i Danmark på knap 75.000 ha urørt skov.

Arbejdet med at udlægge skovene ved Oksbøl urørt påbegyndes i den kommende tid, og her vil de to nationale følgegrupper af forskere og interesseorganisationer blive involveret, ligesom der indledes et samarbejde med forsvaret om at sikre balancen mellem natur og militære aktiviteter i de urørte skove ved Oksbøl.

17 organisationer kræver naturlov efter valget

Naturen har brug for bedre beskyttelse og mere plads, lyder det fra 17 danske organisationer, som er gået sammen om et opråb til politikerne og et krav om, at Folketinget efter et valg skal vedtage naturlov – også kaldet en biodiversitetslov. 

Opråbet kommer fra Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Vilde Natur, DIB, DOF BirdLife, Dyrenes Beskyttelse, Foreningen til Svampekunstens Fremme, Global Aktion, Greenpeace, Den Grønne Ungdomsbevægelse, Klimabevægelsen, Natur & Ungdom, Nyt Europa, Rådet For Grøn Omstilling, De Unge Biodiversitetsambassadører, Verdens Skove, Vild Med Vilje og WWF Verdensnaturfonden.

Organisationerne foreslår, at en biodiversitetslov skal bygges over samme model som klimaloven, hvor det nuværende biodiversitetsråd styrkes og kan spille samme rolle som Klimarådet. Ligesom klimaloven sigter mod CO2 neutralitet i 2050, skal en biodiversitetslov også sætte langsigtede mål.

Justeringer af planen for Naturnationalpark Tranum

Projektplanen for Naturnationalpark Tranum har været i høring, det har medført ændringer af det oprindelige faglige oplæg til projektbeskrivelse og forvaltningsplan for parken fra Naturstyrelsen.

Høringssvar fra bl.a. Jammerbugt Kommune og lokale borgere betyder, at et areal på cirka 140 ha øst for Udholmvej/Halvrimmenvej tages ud af naturnationalparken og dermed heller ikke bliver hegnet. Derudover frahegnes to udsigtspunkter i området.

Desuden vil der i dialog med Jammerbugt Kommune blive taget stilling til, hvordan der eventuelt kan ske lokal formidling af naturnationalparken med udgangspunkt i det lokale Aktivitetscenter Udholm. Efter justeringerne er aftalepartierne bag natur- og biodiversitetspakken nu enige om at vedtage planen, så det videre arbejde med Naturnationalpark Tranum kan gå i gang.

Planerne for Naturnationalpark Almindingen og Stråsø på plads

Besøgende i Almindingen kan fremover opleve både kronvildt og bisoner, og i Stråsø vil der være vildtlevende bestande af heste og kreaturer.

Sådan lyder nogle af planerne for to af de kommende naturnationalparker, Naturnationalpark Almindingen på Bornholm og Naturnationalpark Stråsø i Vestjylland. Projektplanerne for de to parker har været i offentlig høring, og aftaleparterne natur- og biodiversitetspakken har på baggrund af de indkomne høringssvar nu truffet endelig politisk beslutning om planerne.

Dermed kan det videre arbejde med bl.a. myndighedstilladelser nu gå i gang.