Kort nyt om skov og natur – uge 41: DSHwood lander med rekordresultat og Her er branchedirektørens ønskeliste

Skovens redaktion udvælger hver uge de vigtigste nyheder inden for skov og natur til et sammendrag. I denne uge kan du blandt andet læse om, DSHwoods rekordresultat, Investering i klima og natur, Skoven er vokset i værdi, Bæredygtighed i skoven og Tyveri af træ.

Træhandelsselskabet DSHwood lander for femte år i træk et rekordresultat

De danske skovejerens handelsselskab DSHwood i Fredericia præsenterer endnu engang et rekordregnskab med det største overskud i virksomhedens 55-årige historie. Regnskabet viser et resultat på 24,7 mio. kr. før skat. Dette overgår hermed sidste års rekordresultat. Resultatet svarer til en stigning i forhold til sidste år på 16 % og en forrentning af egenkapitalen på 34,1 %. DSHwood fortsætter væksten i 2022/2023 og der investeres både i eksisterende og nye strategiske områder.

DSHwoods administrerende direktør Rasmus Grønborg Bak betegner det seneste regnskab som særdeles tilfredsstillende:

Vi er meget stolte over årets resultat. Markederne har i det seneste regnskabsår været præget af høj volatilitet og store usikkerheder. Resultatet viser med al tydelighed, at vi er lykkes med implementering af vores strategi med fokus på risikostyring. Tempoet har været højt gennem hele året og de enkelte opgaver har været mere ressourcekrævende end normalt, på grund af store logistikudfordringer og flere meget ustabile markeder. Alle medarbejdere har knoklet for at få alle detaljer med, og jeg er stolt over det, vi som hele Team DSHwood har opnået. Sideløbende med den høje aktivitet har vi fuld fokus på digitalisering og automatisering af vores procedurer i hele værdikæden.

VI SKAL INVESTERE I FREMTIDENS KLIMA OG NATUR

Venstres grønne 2030-plan:

Snart skal danskerne stemme til Folketingsvalget. Uanset hvem der ender med at få flertallet i Folketinget, så vil den grønne omstilling af Danmark være denne politiske generations største opgave. Det skal vi lykkes med, men det vil kræve politisk vilje til at prioritere både klima og natur, så vi kan investere i vores fælles fremtid.

Vi står også midt i en natur- og biodiversitetskrise. Plante- og dyrearter uddør hurtigere end nogensinde, og naturudfordringerne er massive og globale. I hele Danmark er lokalområder udfordret af forureninger, som kan få voldsomme konsekvenser for vores miljø og drikkevand. De udfordringer skal vi også løse. Ligesom klimaet kalder det på politisk vilje og handlekraft.

Skoven er vokset i værdi

Priserne for gavntræ er gode, og efterspørgslen på energitræ er eksploderet, påpeger skovfogeder hos Skovdyrkerne Øerne. Efter mange år med ansvaret for afsætningen afløses Peder Dammand nu af den yngre kollega, Jakob Nielsen.

Helt ude i de danske skove mærkes den nye verdensorden, efter Putins styrker invaderede Ukraine den 24. februar i år.

Men også på det private brændemarked er der sket en opblomstring, så der både hamstres og ligefrem stjæles brænde.

Som skovejer ville jeg nok ikke lige lade stakke med kløvet brænde ligge ved skovvejen denne vinter, lyder rådet fra skovfoged Peder Dammand, Skovdyrkerne Øerne.

Bæredygtighed i skoven: Skovejerens muligheder

Fra den 1. januar 2022 er der kommet nye bæredygtighedskrav til produkter fra skove og læhegn.

Bæredygtighed får et stadig større fokus i samfundet, og det gælder naturligvis også i skoven. Fra den 1. januar 2022 er der kommet nye bæredygtighedskrav til produkter fra skove og læhegn, som blandt andet stiller krav om naturværdi og gentilplantning, hvis arealet ryddes.

Som tingene udvikler sig, kan det derfor være en god idé, hvis man som skovejer overvejer, hvad man kan gøre i sin skov, så den drives mere bæredygtigt, og hvordan man dokumenterer dette. Det vil i fremtiden blive meget vanskeligt af få afsat skovens produkter, hvis man ikke kan dokumentere bæredygtigheden.

Tyveri af større mængde træ fra skov ved Horsens

En større mængde træ er forsvundet fra en opmagasineringsplads i Bleld Skov.

Mellem mandag og torsdag er en større mængde træ blevet stjålet fra en opmagasineringsplads ved Bleldvej i Bleld Skov nær Horsens.

Vicepolitiinspektør Stig Simonsen fra Sydøstjyllands Politi fortæller til avisen, at der er forsvundet omkring 30 rummeter træ. Det er stammer af 3,5 meters længde, som har ligget opmagasineret i skoven. Han kan pointerer, at træet er svært at transportere væk.

– Det har formentlig krævet en større bil, og vi vil meget gerne høre fra nogen, der kan have set noget. Det kan også være nogen, der har bemærket, at nogen pludselig er kommet i besiddelse af en større mængde træ, siger Stig Simonsen til Horsens Folkeblad.