Kortlægning af § 25-skov er halvvejs – se områderne på kort

Miljøstyrelsen er i fuld gang med at kortlægge naturmæssigt særlig værdifuld skov på private arealer og er nu nået halvvejs. De områder, der indtil videre er registreret, kan nu ses på Danmarks Miljøportal.

Foto: Colourbox

Skove med store, gamle og døde træer, sumpskove og græsningsskove. Det er hvad Miljøstyrelsen har været på jagt efter i private skovområder, siden de i begyndelsen af 2023 gik i gang med at kortlægge såkaldt naturmæssigt særlig værdifuld skov eller § 25-skov på private arealer.

Nu er kortlægningen nået knap halvvejs, og de registreringer, Miljøstyrelsen har foretaget indtil videre, er netop blevet tilgængelige på Danmarks Miljøportal, skriver styrelsen.

Indtil videre er omkring 6000 ha naturmæssigt særlig værdifuld skovnatur registeret og indtegnet på Danmarks Miljøportal. Nye registreringer dukker løbende op på portalen, efterhånden som kortlægningen skrider frem. Det er imidlertid ikke alle registreringerne, der er blevet kvalitetstjekket endnu. Kort og data, som ikke er kvalitetstjekket, er mærket med ”ikke godkendt”. Du finder registreringerne her (Klik på cirkel ud for ”vælg område” i boksen. Træk en cirkel på kortet. Zoom ind på kortet med ”+”).

Miljøstyrelsen oplyser til Dansk Skovforening, at alle lodsejere, der har haft besøg af Miljøstyrelsens kortlæggere, modtager direkte besked fra styrelsen om, at de kan se registreringen af deres områder i miljøportalen.

Ikke vejen til restriktioner for skovene

Miljøstyrelsen understreger, at kortlægningen af naturmæssigt særligt værdifuld skov på private arealer ikke er ikke en beskyttelse af skovene, og at den har været efterspurgt af både erhvervets brancheorganisationer og grønne organisationer og anbefalet af Skovrådet. Idéen er, at et samlet overblik og ensartet vurdering af naturtilstanden vil forbedre den enkelte skovejers mulighed for at passe på den særligt værdifulde skovnatur og kan danne grundlag for frivillige aftaler om at beskytte den.

Kortlægningen kan desuden hjælpe den enkelte ejer med at få sin skov certificeret, da det forenkler ejerens registrering som dokumentation i en certificeringsordning.

Skal beskytte biodiversitet

Registreringen af § 25-skov på private arealer har ophæng i Skovlovens § 25 – deraf navnet – og følger i kølvandet på en tilsvarende proces på offentlige arealer. Skovene en vigtig naturtype for biodiversiteten, og ca. tre fjerdedele af alle skove er i privat eje. Derfor skal de værdifulde private skovområder kortlægges, så det bliver muligt bedre at målrette og prioritere frivillige indsatser til at beskytte skovenes biodiversitet, har styrelsen tidligere meldt ud, da de påbegyndte registreringsarbejdet.

Naturmæssigt særlig værdifuld skov er skov med naturværdier ud over det gennemsnitlige – det vil sige skov med særlig stor betydning for bevarelse af biologisk mangfoldighed i Danmark for både økosystemer, arter og gener, skriver Miljøstyrelsen. Det kan også være skov, som har særlig stor naturhistorisk værdi.

Der er især fokus på strukturer, som kan ses og måles, fx antal gamle træer, dødt ved og andre strukturer.

Miljøstyrelsen forventer at registreringen af privat § 25-skov er afsluttet og godkendt med udgangen af 2024.