Ny lærebog om naturbrande i Danmark

Beredskabsstyrelsen har for første gang udgivet en dansk bog om håndtering af naturbrande, som styrelsen vurderer nødvendig i takt med stigende globale temperaturer og mere skov i Danmark. Her kan du bl.a. blive klogere på, hvordan hunde og droner kan være nyttige i kampen mod ilden.

Danske brandfolk i aktion ved branden i Klosterheden mellem Struer og Lemvig i juli 2013. Foto: Beredskabsstyrelsen

”De seneste år har budt på en stigende tendens i antallet af naturbrande i Danmark, og med et varmere og mere omskifteligt klima vil tendensen sandsynligvis fortsætte.”

Sådan skriver Beredskabsstyrelsen på sin hjemmeside i forbindelse med lancering af lærebogen ”Håndtering af naturbrande i Danmark”.

Ifølge styrelsen er det første gang, der er udgivet sådan en bog på dansk, der også tager udgangspunkt i danske forhold.

”Jeg har beskæftiget mig indgående med naturbrande de seneste knap ti år, og jeg har hentet inspiration i teorier og praksis i bl.a. Tyskland, Sverige og USA. Mit håb er, at det samlede danske redningsberedskab kan drage nytte af bogen,” siger uddannelsesbefalingsmand og forfatter til bogen, Kent Ballhorn, ifølge Beredskabsstyrelsen.

Selvom bogen primært henvender sig til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen selv, er den også relevant for alle, der arbejder i og omkring naturarealer, lyder det.

Klar til katastrofer

Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet, der assisterer øvrige myndigheder, når der er behov for ekstra mandskab og/eller specialmateriel. Styrelsen rykker også ud til akut opståede katastrofesituationer internationalt og er på den måde en central del af Danmarks katastrofeberedskab.

Beredskabsstyrelsen har også til opgave at informere, uddanne og rådgive både myndigheder og borgere for at holde samfundets beredskab så skarpt som muligt.

Kilde: Brs.dk

Hunde og droner bekæmper ild

Bogen beskriver blandt andet, hvordan den svenske beredskabsstyrelse, MSB, bruger såkaldte ‘skovbrandshunde’ til at lugte sig frem til underjordiske brande og brandlommer.

“Det har vist sig, at hundene har detekteret underjordiske brande og brandlommer, som det termiske kamera ikke har kunnet detektere,” skriver Kent Ballhorn i bogen.

Også droner kan bruges i kampen mod skov- og naturbrande, fordi de meget effektivt kan være med til at skabe overblik for indsatslederen, lyder det.

Læs mere om “Håndtering af naturbrande i Danmark” i lærebogen med samme titel, der er frit tilgængelig som e-bog på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Du kan også læse en artikel fra arkivet, der beskriver et værktøj lanceret af Beredskabsstyrelsen, der kan forudsige risikoen for skov- og naturbrande.