Ny mulighed for tilskud: Omlæg juletræsplantage til klimaskov

Når Klimaskovfonden åbner forårets ansøgningsrunde, er det med en helt ny mulighed for at få tilskud. Fonden giver nemlig nu op til 65.000 kr./ha for juletræsplantager, der er højst 20 år, som bliver omlagt til klimaskov.

Foto: Colourbox

Den 15. april åbner Klimaskovfonden for endnu en ansøgningsrunde om tilskud, og her er der udover tilskud til skovrejsning og udtagning af lavbundsjorde kommet en ny mulighed på banen: Nu er det muligt at få tilskud til at omlægge juletræsplantager til klimaskov. Det skriver fonden i en pressemeddelelse.

Klimaskovfonden anser juletræskulturer uden fredskovspligt som flerårige landbrugsafgrøder:

”Derfor åbner vi nu for, at man kan søge støtte til at omlægge arealer med juletræer til en varieret skov, hvor der pålægges fredskovspligt, og hvor vi kan beregne CO2-optaget over tid,” siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden ifølge fonden.

Ejeren af en juletræsplantage kan søge om at få op til 65.000 kr./ha i støtte til at omlægge plantagen til varig og klimarobust skov, når omdriften af juletræer er afsluttet på arealet. Helt konkret skal der plantes andre træer ind imellem, så det nye skovområde bliver varieret med mange træarter, og skoven dermed lever op til Klimaskovfondens skovkriterier. 

En juletræsbevoksning må ikke være ældre end 20 år for at få støtte, da den ellers opfattes som overgået til skov eller varig natur. Desuden skal arealet være over 5 ha, og der skal udarbejdes en udviklingsplan, der beskriver, hvordan de oprindelige juletræer på arealer inddrages eller udvikles i forhold til den langsigtede skovudvikling.

Når man søger støtte hos Klimaskovfonden, sker det ud fra en auktionsbaseret model. Her byder man ind med prisen for et projekt og den forventede mængde CO2, projektet vil optage over tid. Fonden prioriterer projekter, der opnår den største CO2-effekt for pengene, lyder det. Effekten beregnes via en model på Klimaskovfondens hjemmeside.

Ansøgningsfristen for den nye ansøgningsrunde er den 31. maj 2024.