Nyt om skov og natur – uge 46: Biomassedebat og opråb om forbrydelser mod dyr

Skovens redaktion udvælger hver uge de vigtigste nyheder inden for skov og natur til et sammendrag. I denne uge kan du blandet andet læse om debat om Danmarks forbrug af biomasse og opråb fra organisationer om faunakriminalitet og mangel på certificeret træ.

Kritik af biomasse møder modsvar

Der har været gang i debatten om biomasse den seneste tid. Det har bl.a. handlet om en ny rapport med titlen ”At brænde kulstof-lageret op”, som er udgivet af organisationen PFPI (Partnership for Policy Integrity), og som gennemgår EU-landenes forbrug af biomasse fra skove og naturens lagring af CO2.

Rapporten gør op, at forbruget af biomasse er steget markant siden 2002, og at EU samtidig har mistet en fjerdedel af naturens kulstoflager, og selvom rapporten ikke konkluderer en-til-en-sammenhæng, bebrejder rapporten EU’s forbrug af biomasse for, at skovenes kulstoflager svinder ind, lyder det i en artikel på ing.dk.

Men nu tager to forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet til genmæle:

“Rapporten demonstrerer desværre, at forfatteren, Mary S. Booth fra Partnership for Policy Integrity, enten er fuldkommen uvidende om det, hun skriver om, eller at hun bevidst manipulerer med fakta og information,” siger lektor Niclas Bentsen og seniorforsker Thomas Nord-Larsen ifølge ing.dk.

Endnu et forsvar mod greenwashing-anklage

En anden debat om biomasse i den forgangne uge er udsprunget af, at professor Katherine Richardson den 7. november havde et indlæg i Altinget med overskriften ”Bæredygtig biomasse er en illusion”.

Det har nu fået Dansk Fjernvarme og Green Power Denmark til at tage til genmæle: Vi bliver nødt til at kommunikere, at noget biomasse er bedre end andet, skriver de i et nyt indlæg på Klimamonitor.

Dansk Skovforening har også skrevet et svar til Kathrine Richardsen i kølvandet på hendes indlæg – det kan du finde her.

Miljøstyrelsen: Vær forsigtige ved import af træpiller

Miljøstyrelsen har konstateret en øget interesse for at importere træpiller med oprindelse uden for EU’s grænser, og det har fået dem til at opfordre de træimporterende virksomheder til at vise stor forsigtighed ved import af træpiller.

EU’s tømmerforordning, som har til formål at bekæmpe ulovlig tømmerhugst og modvirke handel med ulovligt fældet træ, gælder nemlig også for træpiller, og importvirksomhederne skal derfor blandt andet have helt specifik information om hugstland, træart, mængder eller vægt, oplysninger om hvem varerne er købt af samt information om, at lovgivningen i hugstlandet er efterlevet.

DOF: Politiet skal have dyredetektiver

Forbrydelser mod naturen har brug for sin helt egen politienhed, lyder det nu fra DOF BirdLife. Emnet er igen blevet aktuelt, efter en ny programserie på DR undersøger sagen med fem fredede havørne, der blev forgiftet på Tåsinge i 2020.

Opklaringer af faunakriminalitet er stort set ikke-eksisterende, og det er ikke godt nok, mener DOF BirdLife. Siden 2008 har der været 36 giftsager, som DOF BirdLife kender til. 66 fugle har mistet livet på den konto, men kun en enkelt sag er opklaret og gerningsmanden stillet til ansvar.

TMI: Vi løber tør for certificeret træ

En ny undersøgelse fra brancheforeningen Træ- og Møbelindustrien, TMI, viser, at efterspørgslen på dansk certificeret træ i høj grad har overhalet udbuddet. Det skyldes omdannelsen af statsskove til urørt skov – og det er et problem, lyder det fra TMI. 

Det kræver politisk handling at sikre forsyningerne af bæredygtigt træ fra lokale skove, mener TMI.