Nyt projekt: Fossilfrit brændstof fra biomasse inden 2030 

Forskere fra Aarhus Universitet leder et nyt, internationalt projekt, der skal udvikle en proces, som kan producere biobrændstoffer baseret på plante- og trærester til fly og tung transport. Forskerne forventer, at teknologien kan producere biobrændstoffer inden 2030.

Brændstoffer, som vi kender dem, men produceret uden brug af fossile ressourcer og i stedet af organiske restprodukter
fra landbrug og træaffald. Det er målet med det nye forskningsprojekt HyProFuel. Foto: Colourbox

Køreklare brændstoffer, som vi kender dem, men produceret helt uden brug af fossile ressourcer. Det er målet med det nye forskningsprojekt HyProFuel, der er ledet af forskere fra Aarhus Universitet, skriver universitetet på sin hjemmeside. 

Mens elektrificeringen af personbiler og infrastruktur har taget fart de seneste år, er det anderledes problematisk at udvikle vedvarende grønne løsninger til flytrafik og anden tung transport. Løsningen kan være brændstoffer baseret på CO2-neutrale kulbrinter i form af pyrolyseolie. Pyrolyseolie er en brunlig væske, som minder om den råolie, vi i dag producerer brændstof af, men i stedet er den produceret af organiske restprodukter fra landbrug og træaffald. 

”Potentialet for at anvende pyrolyseolie er kæmpestort på verdensplan, da mange former for lokalt produceret organisk affald kan bruges. Mange brikker er sådan set på plads til at kunne producere brændstof fra pyrolyseolie på en stor skala, og Folketinget har allerede afsat ressourcer til ud- viklingen af pyrolyseteknologi i Danmark,” siger Jostein Gabrielsen, R&D Director hos Haldor Topsøe A/S, der er en af projektets i alt otte partnere.  

”Men vi mangler en effektiv proces, der kan omdanne den rå pyrolyseolie til et brændstof, der kan bruges i en moderne motor,” siger han.  

Ny teknologi skal på banen  

Og netop her kommer HyProFuel-projektet ind. Pyrolyseolie er sværere at behandle end råolie, og indholdet af urenheder – særligt ilt – er et problem for den videre anvendelse. HyProFuel-projektet sigter derfor blandt andet på at udvikle en katalytisk reaktor, der kan fjerne ilten.  

”Projektets partnere har i mange år succesfuldt arbejdet med lignende teknologi til at rense olier for forurenende svovl og nitrogen. Samtidig findes der allerede en kommerciel teknologi ved Alfa Laval A/S og Haldor Topsøe A/S, der kan omdanne simplere planteolier til brændstof. Det er den knowhow, vi bringer i spil her sammen med ny viden omkring katalysematerialer og pyrolyseoilens sammensætning,” siger professor Jeppe Vang Lauritsen ved iNANO på Aarhus Universitet, der leder projektet. 

Pyrolyseolien indeholder også andre urenheder end ilt, fx metaller. I HyProFuel-projektet skal urenhederne fjernes ved en særlig filtreringsproces. Til det formål vil forskerne udvikle nye nano- og biomaterialer, der kan fjerne metal-ioner fra pyrolyseolien, så de ikke forurener processen. 

Målet med projektet er desuden at kunne integrere processen med eksisterende olieraffinaderier, som på sigt kan omstille deres produktion til det grønne alternativ. Samtidig anvendes betragtelige mængder hydrogen, der lagres i kulbrinterne, og processen kan derved også fungere som en effektiv aftager af grøn brint. 

”Hvis udviklingen er succesfuld, er det realistisk at se den første produktion af brændstof fra pyrolyseolie inden 2030,” siger Jostein Gabrielsen. 

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Haldor Topsøe A/S, Alfa Laval Copenhagen A/S, Equinor ASA, Kalundborg Raffinaderi og den hollandske pyrolysevirksomhed BTG Bioliquids. Projektet har et samlet budget på 42,2 mio. kr. og løber i 4 år. Det er støttet af Innovationsfonden med 26,7 mio. kr.