Pilotprojekt med CO2-lagring i den danske undergrund på vej

Folketinget har netop vedtaget to lovforslag, som bringer brug af CCUS-teknologi endnu nærmere. Bl.a. er der givet tilladelse til et pilotprojekt med CO2-lagring i Sydvestsjælland, og første del af en CCUS-pulje kan søges af kommunale og private virksomheder.

Hvis Danmark skal nå sine klimamål, er fangst, anvendelse og lagring af CO2 i undergrunden – såkaldte CCUS-teknologier – et nødvendigt virkemiddel. Og lige inden 2022 gik på hæld, blev to lovforslag vedtaget i Folketinget, som bringer lagring af CO2 i undergrunden nærmere virkeligheden. Det skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Det ene lovforslag betyder, at et pilotprojekt med CO2-lagring i den danske undergrund nu kan begynde. Energinet har fået lov til gennem sit datterselskab Gas Storage at lagre CO2 i et pilotprojekt ved Stenlille i Sydvestsjælland. Projektet skal give større viden om teknologien og danske værdikæder for CCS.

Det andet lovforslag giver mulighed for, at staten kan iværksætte og udbetale støtte til CCUS, og sikrer udmøntning af den første CCUS-pulje i Danmark. Lovforslaget giver kommunalt ejede virksomheder mulighed for at deltage i udbud om statslig støtte til CCUS på lige vilkår med private virksomheder. Kommunale affaldsforbrændings- og termiske kraftvarmeanlæg udgør et stort potentiale for CO2-fangst.

Første fase af CCUS-puljen er på 8 milliarder kr. i 2023, og den modtager bud indtil 10. februar 2023.

Lovforslagene skal ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet sikre storskala-anlæg og bidrage til CO2-reduktioner inden udgangen af 2025.

”Visioner er gode, men handling er endnu bedre. Derfor er jeg glad for, at vi i 2025 kan fange drivhusgasser fra danske skorstene og pumpe dem ned i undergrunden – det vil føre reduktioner med sig og bidrage til 70-procentsmålet. Kort sagt har vi nu både opskrift og ingredienser til et grønt, dansk erhvervseventyr – vi mangler bare at bage kagen, og det er det arbejde, der kan gå i gang nu, og så ovenikøbet med bred opbakning fra partierne i Folketinget,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard ifølge ministeriet.

Brint også med

Med vedtagelse af lovforslagene gav Folketinget også grønt lys til en ny rammeregulering for dansk brintinfrastruktur. Ligesom gas kan brint transporteres og lagres i rør, men Danmark har i dag ikke en dedikeret rørbunden brintinfrastruktur til transport og lagring af brint.

Brint indarbejdes derfor nu i loven om gasforsyning. Formålet er at bidrage til den grønne omstilling og fremme udviklingen af brint og grønne brændstoffer.

Næste skridt er et oplæg til brintinfrastruktur, som regeringen vil præsentere i det nye år.