“Effektivitet og fokus på løsninger” gør ordning for skovrejsning populær

Klimaskovfonden har i år fået rekordstor søgning om støtte til klimaprojekter. Fremgangen for den fem år gamle ordning skyldes måske fondens konstruktive tilgang med fokus på god service og kort sagsbehandlingstid, viser en intern undersøgelse blandt landets konsulenter.

Foto: Colourbox

Den er løsningsorienteret og servicemindet.

Og måske er det netop derfor, Klimaskovfondens ordning for skovrejsning og udtagning af lavbundsjord er så populær blandt landets konsulenter, der har evalueret fondens arbejde og giver ordningen mindst fire ud af fem point på disse to parametre.

Det skriver Klimaskovfonden, der i den seneste ansøgningsrunde har oplevet en rekordstor søgning om støtte til klimaprojekter.                 

Hele 55 ansøgninger blev det til i årets ansøgningsrunde, hvilket er en fordobling sammenlignet med tidligere runder, lyder det.

”På trods af stor usikkerhed om arealplanlægning generelt og en kommende CO2-afgift er det lykkedes at øge farten i skovrejsningen og sætte gang i flere lavbundsprojekter på baggrund af vores nye projektmetode for lavbund. Det er vi meget tilfredse med,” siger direktør i Klimaskovfonden, Poul Erik Lauridsen, ifølge fondens hjemmeside.

I den seneste runde kommer 44 ansøgninger fra private lodsejere, mens ni kommuner og tre kirker søger støtte til projekter. I alt drejer det sig om 493 ha skovrejsning og udtagning af 55 ha lavbundsjord. Det gennemsnitlige projekt har en størrelse på 10 ha.

Kort sagsbehandlingstid

I år var der hos Klimaskovfonden på forhånd afsat et rekordstort beløb på 32 millioner kroner, som er dobbelt så meget som i de fire foregående år. Men faktisk oplevede fonden endnu større søgning, end der var afsat midler til, hvilket blot understreger, hvor populær ordningen er, lyder det.

”Alt i alt tyder det på, at vi er blevet kendt og anerkendt ude i landet. Den støtteordning, vi har bygget op, er nu en gennemprøvet og veletableret ordning, der både sikrer vigtige synergieffekter som vandmiljø og drikkevandsbeskyttelse. Samtidig er den også attraktiv for lodsejere, blandt andet fordi vi bestræber os på kort sagsbehandlingstid, så projekterne hurtigt kan føres ud i virkeligheden og gavne klimaet,” siger Poul Erik Lauridsen ifølge Klimaskovfonden.  

Sagsbehandlingen af de 55 indkomne ansøgninger om støtte til lavbundsprojekter og skovrejsning er nu i gang, skriver Klimaskovfonden og oplyser, at ansøgere til skovrejsning kan forvente svar midt i juli, mens fonden først forventer at være færdig med at behandle ansøgninger om støtte til lavbundsprojekter i starten af september.

Klimaskovfonden oplyser desuden, at den prioriterer de projekter, skaber de største CO2-effekter for pengene.