Rødlisten opdateres oftere

Hidtil er data om truede arter fra Den Danske Rødliste blevet offentliggjort hvert 10. år, men fremover vil nye opgørelser for arter blive publiceret hvert 2. til 3. år. Formålet er, at data skal være friske, når de bliver udgivet.

Spurvehøgen er vurderet som "sårbar" på Rødlisten, som DCE Aarhus Universitet hidtil kun har udgivet med ti års mellemrum. Foto: Colourbox

Forskerne ved DCE Aarhus Universitet udarbejder ca. hvert 10. år den såkaldte Rødliste for Miljøstyrelsen – en samlet oversigt over ca. 13.900 danske arter med information om, hvor truet arterne er i den danske natur.

Hidtil er alle artsgrupper blevet vurderet, før vurderingerne er blevet offentliggjort, og derfor har nogle af vurderingerne været mange år gamle, inden de blev offentliggjort ved Rødlistens samlede udgivelse.

Derfor går Rødlisten nu over til en rullende publicering af nye vurderinger, så DCE fremover vil offentliggøre nye vurderinger hvert 2. til 3. år. Det skriver Miljøstyrelsen.

Rødlisten i sin helhed vil fortsat blive opdateret ca. hvert tiende år. Den er senest blevet udgivet i 2019 og forventes at udkomme næste gang som samlet publikation i 2030. Publikationen vil indeholde de data, der løbende er blevet publiceret for diverse artsgrupper siden sidste Rødliste.

Nye data for dagsommerfugle og svampebiller

Som følge af ændringen er nye vurderinger for 831 arter fra de to artsgrupper dagsommerfugle og svampebiller netop blevet offentliggjort.

Forskerne har konstateret, at der ikke er sket signifikante ændringer for de to grupper siden sidste rødlistevurdering – men at der dog er sket ændringer for enkelte arter.

Resultatet efter første delpublicering af Rødliste 2030 er, at 4635 arter svarende til 41,3 procent af alle vurderede arter er rødlistede og dermed tilhører en af kategorierne regionalt uddøde, kritisk truede, truede, sårbare, næsten truede eller utilstrækkelige data. I Rødlisten 2019 hørte 41,6 procent af de vurderede arter til de nævnte kategorier.

Desuden er nye arter kommet med i overvågningen. Det gælder arter som stikmyg, fladorme, snegle og mosser.

Du kan følge udgivelsen af rødlistedata på Den Danske Rødlistes hjemmeside.