Sådan bliver fremtidens klima i dit lokalområde

Fremtidens klima bliver mere ekstremt med bl.a. flere og voldsommere skybrud og stormfloder, og det har også konsekvenser for vores skove. Nu kan du se, hvordan fremtidens klima arter sig i dit område af landet – helt ned på kommuneniveau.

Klimaforandringer er en realitet. Også i Danmark kan vi forvente, at fremtidens klima bliver mere ekstremt med stigende temperaturer, flere og voldsommere skybrud, stormfloder, perioder med langvarig regn eller tørke, stigende havniveau.

Nu kan du som noget nyt se i DMI’s Klimaatlas, hvordan klimaændringerne rammer forskellige dele af Danmark, hvis den globale opvarmning holdes under to grader, som er målet i Paris-aftalen, skriver DMI. Og det har blandt andet stor betydning for de danske skove, der skal tilpasse sig fremtidens klima.

“Jo mere vi begrænser den globale opvarmning, des mere kan vi begrænse de negative effekter af klimaændringerne som voldsommere skybrud og stormfloder – og hermed også skaderne fra ekstremt vejr og omkostningerne til klimatilpasning i Danmark,” siger Adrian Lema, der er afdelingschef for Nationalt Center for Klimaforskning på DMI.

DMI’s Klimaatlas viser, hvordan det danske klima vil ændre sig i forskellige klimascenarier, helt ned på kommuneniveau. Det indeholder bl.a. et kvalificeret bud på, hvor meget temperaturen og vandstanden vil stige, samt hvordan mængden af nedbør og størrelsen af stormfloder og skybrud ændres.

Og uanset, hvilket scenarie vi forestiller os for fremtiden, vil fx antallet af skybrud stige i forhold til i dag, viser Klimaatlasset:

“Klimaatlas viser, at vi skal forvente flere skybrud i fremtiden, men stigningen kan begrænses til 30 procent flere skybrud i slutningen af århundredet, hvis den globale opvarmning begrænses til to grader. Fastholder verdens lande de nuværende reduktionsplaner, i det vi kalder et mellemhøjt udledningsscenarie, skal vi forvente en stigning på 40 procent flere skybrud, mens et højt udledningsscenarie, hvor udledningen af drivhusgasser eskalerer, vil udløse 70 procent flere skybrud,” forklarer faglig leder af Klimaatlas, Mark R. Payne.

Klimaatlas er desuden opdateret med nyeste viden om havniveaustigninger på baggrund af nyeste hovedrapport fra FN’s Klimapanel, IPCC, hvilket har ført til en mindre justering på et par centimeter i det bedste bud på fremtidens havniveau.

Klimaatlas er resultatet af et omfattende sæt klimamodelberegninger fra et stort internationalt samarbejde, der er baseret på forskellige scenarier for den fremtidige globale udledning af drivhusgasser.