Generalforsamling 2022

Dansk Skovforening afholder generalforsamling tirsdag den 1. november 2022 på Holckenhavn Slot, Holckenhavn 1, 5800 Nyborg.

Program:

Fra kl. 12.00 til 13.00: Sandwich og udlevering af stemmesedler

Fra kl. 13.00 til 15.00: Generalforsamling

Efter generalforsamlingen: Kaffe og kage.

Tilmelding: Af hensyn til forplejningen – fortæl os gerne, om du deltager ved at følge linket.

Stemmekort og fuldmagtserklæring: Er udsendt til medlemmerne, enten på e-mail eller brevpost.

Årsrapport 2021-2022:

Hent indkaldelse, program og dagsordensmateriale:

Kontakt

E-mail: gf2022@danskskovforening.dk

Telefon:  +45 2678 7306 / 2247 2743