Generalforsamling 2023

Dansk Skovforening afholder generalforsamling onsdag den 29. november 2023 i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K.

Program:

Fra kl. 14.00 til 15.00: Kaffe og udlevering af stemmesedler

Fra kl. 15.00 til 17.00: Generalforsamling

Tilmelding: Af hensyn til forplejningen – fortæl os gerne, om du deltager ved at følge linket.

Stemmekort og fuldmagtserklæring: Udsendes til medlemmerne ca. 14 dage før generalforsamlingen, enten på e-mail eller brevpost.

Hent indkaldelse, program og dagsordensmateriale:

Indkaldelse

Bilag til indkaldelsens punkt 5

Årsberetning 2022-2023 (tilgængelig ca. 14 dage før generalforsamlingen)

Regnskab 2022-2023 (tilgængelig ca. 14 dage før generalforsamlingen)

Bemærk: Dansk Skovforenings IT-leverandør har været ramt af IT-nedbrud, jf. orientering d. 18. oktober 2023. Indkaldelse af medlemmerne sker derfor på baggrund af en medlemsliste opdateret d. 21/9-2023. Såfremt der måtte være ændringer hertil, kan der rettes henvendelse til Dansk Skovforening på info@danskskovforening.dk.

Kontakt

E-mail: gf@danskskovforening.dk

Telefon:  +45 2678 7306 / 2247 2743