Invitation til ekskursion på Corselitze

Tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 13.00-16.30, Skovens Hus Corselitze, Tromnæs Alléen 2, 4800 Nyk. F.

Ekskursionen afholdes i samarbejde mellem Skovens Hus Corselitze og Lolland-Falsters Forstmandsforening med temaet:

Højproduktive træarter, poppel, grandis og douglasgran. Har de en fremtid i dansk skovbrug med en genvej til størst mulig kulstofbinding eller bliver de invasive arter i kommende skovlovgivning?

Program

Kl. 13.00     Indlæg ved skovbrugsforsker Anders Tærø Nielsen i Infopunkt Corselitze

Kl. 14.30     Ekskursion til Skørringe skovdistrikt v. godsejer Henrik Fabienke. Ekskursionsvært skovfoged Thyge Andersen og ordstyrer Esben Møller Madsen.

Deltagelse: kr. 50,- Betales v. mobile pay eller kontant ved ankomst – Kaffe og brød serveres.

Tilmelding på skovrider@corselitze.dk senest d. 1. maj 2024

Kom i god tid og se eller gense Skovbrugsmagasinet på Corselitze.

Thyge Andersen / Poul Schreiner Hansen