Webinar: Hvordan påvirker forhandlinger i grøn trepart skoven?

Forhandlingerne i grøn trepart er i fuld gang. Vi har i Dansk Skovforening den seneste tid fået mange henvendelser fra medlemmer, der spørger til, hvordan skovenes CO2-optag spiller ind i trepartsforhandlingerne.

Vi vil på dette webinar give en politisk status og redegøre for de beregningsmetoder, der anvendes i det nationale klimaregnskab.

Webinaret er forbeholdt medlemmer af Dansk Skovforening og særligt tiltænkt ejere af kombinationsejendomme med både land- og skovbrug.

Dato: tirsdag den 28. maj kl. 14-15 online (link eftersendes)
Tilmelding: Senest mandag den 6. maj til mj@danskskovforening.dk