Skovfogedassistent til Lindenborg Skovselskab A/S

Er du interesseret i et job i en fremtidsorienteret grøn virksomhed?

Lindenborg-koncernen er en af de største aktører i den danske skovsektor. Når det kommer til produktion og forarbejdning af træ, dækker vores aktiviteter hele værdikæden – fra såning af frø i vores egen planteskole, til dyrkning og pasning af træerne i vores skove, til forarbejdning og forædling af træerne på vores nåletræssavværker til færdigt bygningstømmer, der blandt andet sælges i vores egen tømmerhandel.

Som virksomhed har vi en grundlæggende kommerciel og industriel tilgang. Samtidig har vi et ønske om at præge udviklingen i en bæredygtig retning gennem forvaltning og fremme af de natur- og miljøværdier, som er forbundet med driften.

Lindenborg-koncernen rummer også aktiviteter indenfor boligudlejning, jagtvæsen, grusgrav, landbrug mv.

Vi udvider vores skovbrugsorganisation og søger en assistent

Lindenborg Skovselskab A/S står for driften af Lindenborg Gods’ skove – i alt ca. 3.850 ha. højproduktiv skov beliggende i Rold Skov. Vi dyrker primært nåletræ, juletræer og pyntegrønt. Parallelt hermed løser vi en række opgaver for andre både offentlige og private i Nordjylland. Vi har oplevet en betydelig vækst indenfor dette område, hvorfor vi ønsker at tilføre yderlige ressourcer hertil.

En bred vifte af opgaver

Som assistent vil du komme til at varetage en bred vifte af løbende opgaver med relation til alle Skovselskabets aktiviteter. Dit primære arbejdsområde bliver vores entreprenørafdeling, hvor du i tæt samarbejde med en af vores skovfogeder, vil få ansvar for styring af egne projekter samt varetagelse af kunderelationer.

Der er tale om et meget varierende job, hvor opgaverne vil omfatte en bred vifte af traditionelle skovforvaltningsopgaver, som forekommer i et intensivt drevet produktionsskovbrug herunder: kundekontakt, indgåelse af aftaler, planlægning, tilsyn med skove og bevoksninger, samt løbende drift og i forbindelse hermed ledelse af skovarbejdere, koordinering og styring af entreprenører m.v.

Når du ikke er i felten, vil du have din arbejdsplads på vores godskontor i Arden, hvor også den samlede administrative funktion for koncernen er.

Profil – med en skovbrugsmæssig baggrund

Vi forestiller os, at du har en uddannelse som skov- og landskabsingeniør eller lignende. Vi ser gerne, at du har erfaring med praktisk skovdrift – helst fra privatskovbruget – men vi modtager også gerne ansøgninger fra nyuddannede.

At du har interesse og forståelse for produktionsskovbrug er en given forudsætning. Derudover er du resultatorienteret og har en kommerciel grundindstilling. Du skal være samarbejdsorienteret såvel i forhold til dine kollegaer, andre i organisationen samt vores samarbejdspartnere. Du skal kunne lide at håndtere mange forskellige opgaver på samme tid, og skal derfor kunne arbejde systematisk. Du skal være indstillet på at yde en ekstra indsats, i de perioder hvor det kræves.

Du vil få et stort erfaringsgrundlag og indflydelse i en markant virksomhed

Du tilbydes en selvstændig stilling, med en afvekslende hverdag, hvor du vil blive udfordret såvel fagligt som personligt. Du vil kunne trække på en stor erfaring fra vores skovbrugsorganisation og deltage i den fortsatte udvikling af en fremtidsorienteret og markant virksomhed inden for dansk skovbrug, hvor produktionsskovbruget fortsat prioriteres som et bærende element.

Vi forventer, at træ vil få en mere central position i takt med den grønne omstilling af vores samfund, og det er vores mål, at Lindenborg skal placeres centralt i denne udvikling.

Jobbet som skovfogedassistent i Lindenborg Skovselskab vil give dig en stor indsigt i såvel træets livscyklus fra skov til byggeri, som i driften af en moderne grøn virksomhed.

Endelig vil du kunne opnå et fagligt og kollegialt fællesskab dels med dine kollegaer i skovselskabet, dels med alle koncernens øvrige medarbejdere.


Ansøgningen sendes med ”Assistent” i emnefeltet til e-mailadressen.

htu@lindenborg.dk

Ansøgningerne behandles løbende, og stillingen ønskes besat snarest.

Yderlige oplysninger om stillingen kan gives ved henvendelse til skovfoged Rasmus Lenchler Bach på

telefon 20608671

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Lindenborg Skovselskab A/S er et 100% ejet datterselskab af Lindenborg Gods A/S, som har aktiviteter inden for savværksdrift, tømmerhandel og landbrug. Koncernen beskæftiger samlet ca. 100 medarbejdere. Se mere om os på: www.Lindenborgskov.dk